8 słōw, co majōm ślōnski klang, a niy sōm po naszymu

We inkszych jynzykach je połno słōw, co jak sie je słyszy, to choby po naszymu. A jednak ône niy sōm nasze. Ôbrali my ôziym nojciekawszych!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

1. Banka

To je dobrze nōm znane słowo, co nōm towarziszy na kożdym kroku. Islandczykōm ône tyż towarziszy, ale po islandzku to znaczy klupać!

fablok - lokōmotywa
Foto: Nemo5576 / Wikimedia Commons

2. Fablok

Ôstanymy jeszcze na glajzach. Fablok to je fabryka lokōmotyw we Chrzanowie, ale za bajtla żech myśloł, że to coś podobnego do fafloka.

3. Žralok

Jak żech piyrszy roz usłyszoł słowo „žralok”, toch myśloł, iże to ftoś, fto niy jy, ino żere. A sam niyspodzianka: „žralok” to po czesku rekin! Fest pasuje, pra? Możno by to wciōngnōńć do ślōnskij godki?

4. Barok

Po prowdzie mōmy tyż te słowo po ślōnsku, ale ône sie wziōnło ze francuskigo „baroque”. I jak sie za fest zastanowić, to idzie pōmyśleć, że „barok” to ftoś, fto siedzi durch w szynku.

5. Pambuk

Jak sie słyszy take słowo, to sie zaroz myśli ô religiji. Ale tego sie niy spodziywocie: po albańsku to znaczy „bawołna”!

6. Belök

Jak patrza na te słowo, to ino myśla, że to je ftoś, fto belōnce. Ale po wyngersku to znaczy „wciskać”.

7. Szülők

Jeszcze jedne słowo po wyngersku. Jak ftoś powiy, że to sōm moji szülők, to niy znaczy, że to sōm ludzie, co go ôszydziyli, ino jego ôjcowie. A jō mie szülők i szulyrz to jedno i to samo.

8. Wihajster

Szok, pra? Artur Czesak ale stawio sprawa jasno: te słowo je z rejōnu miyndzy Lwowym a Warszawōm. A na pōmoc mu idzie Daniel Dzienisiewicz ze Uniwesytetu Adama Mickiewicza, co znod te słowo nojwcześnij we lwowskim cajtōngu ze 1926 roku. Widać przinieśli je na Ślōnsk ludzie, co sam byli przesiedlyni po wojnie, a po ślōnsku już my mieli gotowe słowo, co miało take same znaczynie: dings!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza