“Załóżmy Ligę Szląską…” 7 kwietnia 1849

Dnia 7 kwietnia 1849 roku w Dzienniku Górno-Szlązkim została opublikowana “Odezwa do ludu Górno-Szląskiego” autorstwa Jana Gajdy z Lubecka w pow. lublinieckim, w której domagał się on tworzenia śląskiej wspólnoty narodowej. Za przykład dawał Anglików, Francuzów czy Niemców, a Liga Śląska miała się wzorować na polskiej, z tym że “się o rzeczy czysto szląskie starać i narodowość szląską popierać będziemy“. Była to próba śląskiej odpowiedzi na rodzące się w okresie Wiosny Ludów współczesne tendencje narodowotwórcze.

Liga Śląska miała być oparta na wolnościach konstytucyjnych, a jej podwalinami miał być rozwój społeczeństwa przez naukę.

Pełna treść odezwy na zdjęciu poniżej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Dej pozōr tyż:  Joseph von Eichendorff jako patron ulic i placów

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza