Rada Europy ze Ślązakami

Komitet Doradczy Rady Europy ds. Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych wydał czwartą opinię na temat Polski.

Komitet ten monitoruje i co kilka lat odwiedza państwa członkowskie Rady, spotyka się z mniejszościami i wydaje opinie na temat przestrzegania ich praw w poszczególnych krajach.

Rada Europy od początku swojego monitorowania polskich mniejszości jest zainteresowana sytuacją Ślązaków. Oto fragmenty:

Rozmówcy reprezentujący Ślązaków poinformowali Komitet Doradczy o postępie osiągniętym w standaryzacji śląskiego, istnieniu oprogramowania komputerowego po śląsku, przekazach reklamowych itp., oraz szerokim użyciu śląskiego pośród młodych ludzi. Wyrazili frustrację, że pomimo pięciu prób w ciągu ostatnich 12 lat, nie osiągnięto ani uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, ani śląskiego za język regionalny.

W związku z tym Komitet Doradczy wyraża głębokie ubolewanie, że nie poczyniono żadnych postępów w zakresie wniosków o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną i śląskiego za język regionalny. Komitet rozumie, że ze względu na dużą liczbę zainteresowanych osób i położenie geograficzne Śląska dyskusja na ten temat jest dość upolityczniona w dyskursie krajowym. Zauważając jednak, że podczas spisu powszechnego większość osób identyfikujących się jako Ślązacy określiła się też jako Polacy, Komitet Doradczy uważa, że wymiar polityczny może być przeceniany i potrzebne jest bardziej pragmatyczne podejście.

Komitet Doradczy wzywa władze do przyjęcia pragmatycznego i konstruktywnego podejścia w dialogu z przedstawicielami Ślązaków na temat uznania ich za mniejszość etniczną i/lub śląskiego za język regionalny.

W żadnej z poprzednich opinii Rada Europy nie użyła tak zdecydowanego języka nawołującego do otworzenia się Polski na dialog ze Ślązakami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Co interesujące, w oryginalnym, angielskim dokumencie śląski język jest nazywany „Silesian language”, czyli właśnie „język śląski”. W polskim tłumaczeniu, co prawda nieoficjalnym, w tym samym miejscu mamy „etnolekt śląski”.

Wersja angielska tutaj, a wersja polska tutaj.

Artykuł został zmieniony 4 lipca o 18:45: błędne tłumaczenie „większość osób identyfikujących się jako Ślązacy określiła się też jako Ślązacy” zostało poprawione na „większość osób identyfikujących się jako Ślązacy określiła się też jako Polacy”.

Foto główne: Budynek Rady Europy, fot. Filip Maljković

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

3 kōmyntŏrze ô „Rada Europy ze Ślązakami

 • 4 lipnia 2020 ô 21:33
  Permalink

  Kropla drąży skałę.
  Ale nie czekając na polityków, piszcie dalej Wachtyrze.

  Ôdpowiydz
 • 4 lipnia 2020 ô 12:18
  Permalink

  “Zauważając jednak, że podczas spisu powszechnego większość osób identyfikujących się jako Ślązacy określiła się też jako Ślązacy, Komitet Doradczy uważa, że wymiar polityczny może być przeceniany i potrzebne jest bardziej pragmatyczne podejście.”

  Jakoś dużo sam tych “Ślązaków”

  Ôdpowiydz
  • 4 lipnia 2020 ô 18:47
   Permalink

   To mōj feler przi przekładzie. Już poprawiōne, dziynkuja za take pozorne czytanie. 🙂

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do Martin Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza