Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 18.03.2018

  • dżym na szlagzanie
  • legalny wampir
  • napranŏ pani modŏ

We Kornwaliji wielkŏ haja po tym, jak na fanpejdżu jednego ze tamtyjszych zabytkowych statkōw, pokŏzała sie fotografijŏ żymeł ze dżymym na szlagzanie. Kożdy richtich Kornwalijŏk wiy, iże na żymłã dŏwŏ sie nojprzōd dżym, a na niego dopiyro szlagzanã. Dżym na szlagzanie jedzōm przecã ino gupielŏki z Devonu. Zarŏz na drugi dziyń rano na tym samym fanpejdżu pokŏzały sie przeprosiny, kaj pracownicy przisiōngli, iże jejich restauracyjŏ nigdy by niy zrobiyła takigo ôszkliwego błyndu. To tak trochã, jakby u nŏs ftoś wraziōł marchewkã do roladōw. Fu!

Zdrzōdło: The Independent.

We Rumuniji gyricht pedzioł 63-letniymu chopowi, że ôn niy żyje. Ôn ôd 1992 roku miyszkoł we Turcyji i niy kōntaktowoł sie ze familijōm, tōż jego baba po pŏru latach wyrobiyła mu akt zgōnu ze datōm 2003. Chop chcioł ôdnowić dokumynta, przijechoł do Rumunije i tam bōł heresztowany za niyżycie. Poszoł tōż do sōndu, tam przegroł, bo za niyskoro poprosiōł ô uniyważniynie aktu, i tak ôstoł żywym umartym. Nojlepszy dowōd na to, iże we Rumuniji do dzisiej mogōm żyć wampiry.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: The Guardian.

We Arizonie we USA modŏ pani była heresztowanŏ po tym, jak jechała ôpitŏ autym na swōj ślub. Możno i żŏdyn by sie niy dowiedzioł, jakby niy to, że po drōdze miała wypadek. Kobiyta trefiyła na kōmisariat, tam szandarzi wziōnli jeji krew i puściyli jã na ślub. Niy wiadōmo, jeźli dojechała na czas. Ino czymu ôna piyła już przed ślubym?

Zdrzōdło: Time.

Fot. Marana Police Department
Fot. Marana Police Department

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza