Konkurs na bajkę po śląsku w ramach festiwalu “Do you speak gŏdka?”

Gŏdej z bajtlym kożdy dziyń! I już teraz zgłoś się do konkursu na bajkę po śląsku!

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach organizuje festiwal ślōnskij gŏdki Do you speak gŏdka?, który premierowo odbędzie się 26-28 kwietnia 2018 roku w Katowicach.

Gŏdka potrzebuje przyjaznej, wrażliwej przestrzeni, w której mogą spotkać się różne poglądy i opinie. Niezależnie od rozstrzygnięć politycznych gŏdka jest faktem, a istotną jej przetrwania jest rosnąca obecność w życiu codziennym społecznym i kulturalnym.

Celem festiwalu jest poddanie bieżącej refleksji i interpretacji rzeczy, które dzieją się tu i teraz. Spróbujemy systematycznie podsumować to, co w gŏdce najistotniejsze i najbardziej aktualne.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Już teraz RIK zaprasza do udziału w KONKURSIE NA BAJKĘ PO ŚLĄSKU! Celem konkursu ożywienie ślōnskij gŏdki wśród młodszego pokolenia, popularyzacja jej obecności w życiu codziennym, a także działania edukacyjne służące promowaniu wartościowych źródeł kultury.

Każdy pomysł jest mile widziany, konkurs składa się z dwóch etapów. Nabór do I etapu trwa do 6 kwietnia 2018 roku. Jury wybierze najciekawsze teksty bajek i zaprosi twórców do publicznego odczytania podczas festiwalu, które odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku. Najlepsza bajka zostanie odczytana w jednej z rozgłośni radiowych, a być może wystawiona na deskach teatru…

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wypełnione zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową na adres: sekretariat@rik.katowice.pl lub hkarwat@rik.katowice.pl w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs na napisanie bajki w języku śląskim”.

Wachtyrz.eu jest patronem medialnym projektu.

Dej pozōr tyż:  Wyniki spisu w Rep. Czeskiej: przybywa Ślązaków

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza