Drugi szpil i ciynżkŏ sytuacyjŏ ôd Trzińca

Drugi szpil u siã i HC Oceláři Trziniec zajś przegrali. Nie pōmōgły ściany ślōnskej Werk-Areny. Szpil już bōł barzij wyrōwnany i skōńczōł sie 2-3 (0-2, 1-0, 1-1), no ale tera manszaft ze Ślōnska czekajōm dwa szpile we Pilźnie i jak nie wygrŏ żŏdnego śnich, to skōńczy sie dlŏ nich latoś śnik ô majstrze.

Tory:
0-1 Milan Gulaš
0-2 Denis Kindl
1-2 Michal Kovařčík
1-3 Miroslav Indrák
2-3 Martin Růžička

We niedziela trzeci szpil we Pilźnie.

Z dobrych nowin: juniory HC Oceláři Trziniec wygrali we Pradze ze Spartōm 4-3 we dogrywce (Tory: 2 Jonáš Peterek, Tomáš Krč, Jakub Michálek) i styknie jym wygrać tera u siã coby ôstać majstrym ligi czeskej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza