Chcesz z nami rozbijać Polska? Zainstaluj sie te programy

Polski regyrōnek napisoł ôpinijo do projektu ô dopisaniu ślōnskigo jynzyka do listy regiōnalnych jynzykōw w Polsce. We ôpiniji je fragmynt:

Uznanie etnolektu śląskiego za język regionalny […] może spowodować podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych […]. Uznawanie istnienia kolejnych dialektów jako języków regionalnych mogłoby w rezultacie doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej składałoby się wyłącznie z osób posługujących się odrębnymi językami regionalnymi bez istnienia narodowego języka ogólnego.

Tōż widzicie. Ślōnzocy chcōm rozbić biydno Polska. A my pokożymy Wōm, jak sami możecie w tym pōmōc.

Ubuntu

Ôd dugszego czasu idzie używać ôperacyjnego systymu Ubuntu po naszymu. Je to darmowy systym ôperacyjny dlo kōmputrōw ôsobistych, co je ôparty na Linuksie. We pakecie ze systymym przichodzi ślōnski ukłod tastatury i ôprogramowanie we ślōnskij wersyji, w tym klijynt poczty email i ôrganizatōr Evolution, edytōr tekstu Gedit, ôdgrowocz filmōw Totem, przeglōndarka ôbrozkōw Eye of Gnome i moc inkszych.

Linux to familijo systymōw ôperacyjnych ze ôtwartym zdrzōdłym. Ôkrōm Ubuntu, sōm w nij Android, Debian, Fedora, Slackware i inksze. Ubuntu to nojpopularniyjszy linuksowy systym ôperacyjny na kōmputry ôsobiste na świecie. Buduje i rozwijo go ôd 2004 roku brytyjsko firma Canonical. We pōłnocnomacedōńskich szkołach je używanych bez 180 tys. maszin ze tym systymym, a we hiszpańskich je bez 195 tys. kōmputrōw, co fungujōm ze Ubuntu. Ubuntu używo tyż m.in. francusko policyjo i miasto Mōnachium.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Wiersz

Ubuntu we katalogu Silling tukej >>>

LibreOffice

Jak już bydziecie mieć Ubuntu po naszymu, to możecie sie dō niego dołożyć LibreOffice po naszymu ze ślabikorzowōm korektōm tekstu.

LibreOffice to paket biōrowego ôprogramowaniŏ ze ôtwartym kodym zdrzōdłowym rychtowany ôd The Document Foundation. Je dostympny na Windows, Linux i macOS.

Spiyro czytanie i zapisowanie m.in. OpenDocument, formatōw Microsoft Office, CDR (CorelDraw) i PSD (Adobe Photoshop).

Paket je tworzōny ôd 2010 roku na bazie OpenOffice, co przōdzij było czołowym darmowym paketym biōrowym, ale było wykupiōno ôd Oracle, co przestało je budować.

LibreOffice używajōm lokalne i państwowe administracyje na cołkim świecie, postrzōd nich francusko szandarmeryjo, francuske ministerstwa, italijańske ministerstwo ôbrōny, brytyjski regyrōnek, Walyncyjo, Rzim, Mōnachium i Barcelōna.

Ze strōny ôd projektu Silling idzie ściōngnōńć tyż korektōr tekstu, co Wōm pōmoże robić mynij literōwek.

LibreOffice we katalogu Silling tukej >>>

Korektōr we katalogu Silling tukej >>>

Szukocz

Szukocz to niy je program. To je usuga, co funguje jak Google, ino dowo pozōr na prywatność ôd używoczōw i je cołko po naszymu.

Ôprogramowanie ôd Szukocza to paket searx, co ôd Kōmisyje Europejskij dostoł grant we rōmach programu Internetu Nowyj Gyneracyje (New Generation Internet; NGI). To je program, co spiyro europejske inicjatywy, co mogōm pōmōc zbudować internet do ludzi zamiast do amerykańskich korporacyji.

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Studnia

Architektura ôd Szukocza je tak zbudowano, że wyszukowarka szanuje prywatność ôd używocza. Nojbarzij ciepie sie we ôczy to, że serwis wychodnie niy ôstawio po sobie zbiorōw cookies. Dopiyro jak sie zmiyni preferyncyje, to ône sōm spamiyntowane we cookies. Te zbiory niy sōm używane do niczego inkszego, ino do pamiyntanio preferyncyji.

Strōna ôd Szukocza tukej >>>

Szukocz na systymie Ubuntu
Szukocz na systymie Ubuntu

SuperTuxKart

SuperTuxKart to gra, co w nij mogymy sie ścigać śmiysznymi zwiyrzyntami na małych wozidłach.

Idzie sie ścigać przed siebie, we dwie ôsoby na jednym ekranie, abo bez nec. Ôkrōm wyścigōw idzie tyż grać we prōby czasowe, fuzbal, szukać kroszōnek i inksze.

Gra je dostympno na Windows, Linux, Mac i Android i je blank darmowo.

SuperTuxKart we katalogu Silling tukej >>>

Firefox

Już za dwa tydnie bydzie tyż dostympno piyrszo internetowo przeglōndarka po naszymu. Firefox to znano marka we świecie przeglōndarek. Buduje ja Fundacyjo Mozilla, co ôd dugszego czasu robi na wizerōnek ôbrōńcy prywatności online.

Tak to możecie społym z nami rozbijać Polska ymancypowaniym ślōnskości u siebie w dōma. Sōm żeście z nami?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

5 kōmyntŏrzi ô „Chcesz z nami rozbijać Polska? Zainstaluj sie te programy

 • 12 marca 2021 ô 08:42
  Permalink

  Wroga dobrze zlokalizowac, Warszawa – w domyśle Apparat politycznie – jest wdziecznym wrogiem, zwlaszcza przy rzadach PiS. Zdaje sobie sprawe, ze takie podejscie nie jest w duchu humanizmu, Ale jednak taktycznie lepsze od wroga “Polska” czy niedaj Bozen “Polaka/Gorola” zwlaszcza bez kazdorazowego doprecyzowania – co sie dziac nie bedzie WE dyskusjach komentarzowych pod artykulami. Polacy i czy Ślazacy wychowani/socjalizowani w duchu polskim tworza rowniesz nasz Lud Gōrnoślōnski. Warszawosceptyczny moze byc zarowno Poznaniak, Torunianin czy Sosnowiczan. Polosceptykami, to JUz raczej nie. Polityka, to maras, coby sie niy utopic w niym, trza iś po nojmiyjszym. :/

  Ôdpowiydz
 • 11 marca 2021 ô 17:52
  Permalink

  Jak to mawiają lepiej późno jak wcale. Niestety, prawda jest taka, że ten Śląsk już dawno został “przegadany”. Niestety największe “wzięcie” mają osoby, które permanentnie narzekają na tą przysłowiową Warszawę, a ludzi działających na rzecz Śląska można policzyć na palcach.

  Jest to przykre, ale bardzo prawdziwe.

  Ôdpowiydz
 • 10 marca 2021 ô 13:58
  Permalink

  Niestety nie umiem pisać po śląsku, ale rozumiem dzięki Dziadkom (już niestety świętej pamięci). Wspaniała strona i ciekawy artykuł. Pozdrawiam z Londynu, a konkretnie z Canonicala 🙂

  Ôdpowiydz
  • 12 marca 2021 ô 09:02
   Permalink

   No to polecam literatura po śląsku, na początek “Przygody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw” oraz kanał na YT “Chwila z Godkōm”, Pozdrowiom 🙂

   Ôdpowiydz
 • 9 marca 2021 ô 20:20
  Permalink

  Wielkie dziynki Panie Kulik! Czekom na Firefoxa.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza