5. diktand ślōnskij gŏdki

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich a Zespół Kodyfikacji Godki Śląskiej dali znać ô nowyj edycyji ślōnskigo diktanda, kere bydzie 25 mŏja w Rybniku.

Rybnicke diktanta to je przileżytość na to, coby wejrzeć, jak tyż kōmu idzie pisanie ślōnskim sztandardowym (ślabikŏrzowym) szkryftym. Ku tymu je to popularyzacyjŏ tego mustra zapisowaniŏ ślōnskij gŏdki, a tyż cołkigo pisaniŏ po ślōnsku. Latoś sztartnie już piōntŏ edycyjŏ kōnkursu, w kerym miyndzy nadgrodami sōm m.in. rajzy do Bruksele.

Informacyje ô zapisach sōm na strōnie ôd ôrganizatōra.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wsparcie dla Ukraińców

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza