5. diktand ślōnskij gŏdki

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich a Zespół Kodyfikacji Godki Śląskiej dali znać ô nowyj edycyji ślōnskigo diktanda, kere bydzie 25 mŏja w Rybniku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Rybnicke diktanta to je przileżytość na to, coby wejrzeć, jak tyż kōmu idzie pisanie ślōnskim sztandardowym (ślabikŏrzowym) szkryftym. Ku tymu je to popularyzacyjŏ tego mustra zapisowaniŏ ślōnskij gŏdki, a tyż cołkigo pisaniŏ po ślōnsku. Latoś sztartnie już piōntŏ edycyjŏ kōnkursu, w kerym miyndzy nadgrodami sōm m.in. rajzy do Bruksele.

Informacyje ô zapisach sōm na strōnie ôd ôrganizatōra.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rafał Szyma

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza