Z ôstanij chwile: We świōntecznym szwōngu

Wele świōnt je zowdy kupa larma. Yno mignie Wszystkich Świyntych, już we sklepach sōm świōnteczne pieśniczki i loce brodziaty chop we czerwōnych galotach z belōntajōncym mu w rynce zwōnkym. Towor wywalo sie aż za dźwiyrze! Tela go je! Niy myni je tyż ludziōw, co w nim kopiōm, bo na świynta trza mieć wszystko co nōm Chińczyki przirychtowali.

Niy było by świōnt bez jednakich cwitrōw, laczōw dlo cołkij familie. Już widza tych chopōw z ryniferami na basach.
Trza mieć blyndujōnce byrny, kierymi poôbwieszōmy chałpa, siyń, a plac. Idzie sie tyż asić roztōmańtymi krasnoludami a sorniokami, kiere sie idzie postawić we zegrōdce.
We telewizorze, a kaj yno słysza, co mōm sie kupić, a co popucować i posraniać. Jaki glaskugle muszōm mi tyczeć na krisbaumie i z czego nojbardzij bydzie rod mōj chop, bajtle a teściowo. Kaj yno słysza śmiatajōm, biglujōm a pierōm. Gipsdeki, delōwki, kachle a krōmlojchtry – to wszystko mo być na glanc. Mōno rychtyk przidzie tyn sanepid?

Przi tym wszystkim musza pamiyntać, coby być wysztiglowano a wysztafirowano...
Toż cało fort ôd tego świōntecznego miszungu pōda sie… do kościoła. Tam je cicho, a idzie sie tam tak posraniać a popucować we sia, coby Pōnbōczek nimioł gańba sie wkludzić a rychtyk urodził sie w sercu. Przeca to to je Jego geburstag!

Agnyszka Ôciypkowo

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Agnieszka Snopek – Dziołcha z Leszczyn, ze Ślōnska. Rechtōrka, artystka, mamulka trojki bajtli. Baba swoigo chopa. Durch we szwōngu a dycki w gangu i na ôstatni driker. Godo, a ôstatnio i szkryflo.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza