Z ôstanij chwile: We świōntecznym szwōngu

Wele świōnt je zowdy kupa larma. Yno mignie Wszystkich Świyntych, już we sklepach sōm świōnteczne pieśniczki i loce brodziaty chop we czerwōnych galotach z belōntajōncym mu w rynce zwōnkym. Towor wywalo sie aż za dźwiyrze! Tela go je! Niy myni je tyż ludziōw, co w nim kopiōm, bo na świynta trza mieć wszystko co nōm Chińczyki przirychtowali.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Niy było by świōnt bez jednakich cwitrōw, laczōw dlo cołkij familie. Już widza tych chopōw z ryniferami na basach.
Trza mieć blyndujōnce byrny, kierymi poôbwieszōmy chałpa, siyń, a plac. Idzie sie tyż asić roztōmańtymi krasnoludami a sorniokami, kiere sie idzie postawić we zegrōdce.
We telewizorze, a kaj yno słysza, co mōm sie kupić, a co popucować i posraniać. Jaki glaskugle muszōm mi tyczeć na krisbaumie i z czego nojbardzij bydzie rod mōj chop, bajtle a teściowo. Kaj yno słysza śmiatajōm, biglujōm a pierōm. Gipsdeki, delōwki, kachle a krōmlojchtry – to wszystko mo być na glanc. Mōno rychtyk przidzie tyn sanepid?

Przi tym wszystkim musza pamiyntać, coby być wysztiglowano a wysztafirowano...
Toż cało fort ôd tego świōntecznego miszungu pōda sie… do kościoła. Tam je cicho, a idzie sie tam tak posraniać a popucować we sia, coby Pōnbōczek nimioł gańba sie wkludzić a rychtyk urodził sie w sercu. Przeca to to je Jego geburstag!

Agnyszka Ôciypkowo

Agnieszka Snopek – Dziołcha z Leszczyn, ze Ślōnska. Rechtōrka, artystka, mamulka trojki bajtli. Baba swoigo chopa. Durch we szwōngu a dycki w gangu i na ôstatni driker. Godo, a ôstatnio i szkryflo.

Dej pozōr tyż:  Autonomię 2020 przywlókł COVID19

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza