Z fojercojgiym w rynce

Idzie wiosna, a razym z niōm ze piwnic wyłażōm roztōmajte beboki. Jedne ôkrodajōm stare omy, kiere cisnōm we niydziela na suma, inksi pijōm przed familokami brynol, a jeszcze inksi bierōm sztrachecle, siadajōm na koła i hajcujōm sucho trowa wele lasa. I ô tych ôstatnich chciołbyk Wōm szkryfnōnć pora zdań.

Rok w rok godo sie wszyndy, że niy wolno podpolać trowy, bo skiż tego umiyro roztōmajto gadzina, ôd zadymiynio na drōdze mogōm sie szczaść auta, a tyż niyjedyn człowiek spolił sie na wōngiel. Efekt takij godki jes jak widać żodyn, bo jak te Prometejusze hajcowały, tak hajcujōm dalij. Roz za bajtla, jak rajzowołek po wertepach na kole, to przicylowołech takigo iptusia na skłodaniu fojerki, ino bez telefonu psińco żek mōg zrobić, bo tyż sie bołech, co by mie niy zaczas.

Inakszyj to wyglōndo, jak na pirōmana trefi już ktoś starszy. Może zadzwōnić na policjo, postarać sie go chycić, abo tyż ôklepać mu gymba, jak sie bydzie stawioł – w ôbronie własnyj ôczywiście :). Mie sie zdo, że tych fojerek mōgłoby być ô wiela mnij, jak by ludziska takimi lebrami niy byli. We niyjednej wsi wiedzōm fto fojercojgiym igro miyndzy trowōm, ale nic z tym niy robiōm. Beztōż taki mōj apel do Wos lojtki roztōmiłe – ôd czynnego fojermana; co by my mnij roboty na wiosna mieli, co by sorki i hazoki niy zdychały w mynczarniach, abo niy dej Boże kōmu chałpa sie niy sfajczyła, jak widzicie wypolanie trowska, to chytejcie tego beboka abo nagrejcie i widyjo wyślijcie policmajstrōm, żeby go mogli jak nojszybcij chycić.

Dej pozōr tyż:  Czarna studnia (cz. 4)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Przemysław Żołneczko – absolwent kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Miłośnik historii Górnego Śląska. Wielbiciel rowerowych wycieczek po różnych zakamarkach ziemi pszczyńskiej. Na co dzień stały współpracownik bojszowskiego miesięcznika „Nasza Rodnia”, a także kilku lokalnych portali internetowych. Swoje regionalne zainteresowania łączy z pasją pożarniczą.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Z fojercojgiym w rynce

 • 1 marca 2021 ô 21:40
  Permalink

  Jako się to godo : w rynce abo we rynce ?

  Ôdpowiydz
  • 1 marca 2021 ô 23:07
   Permalink

   Co wieś to inkszo godka. A już niy ni ma co porównywać mojej godki “pszczyńskij” z dejmy na to “kyndzierzańskom”.

   Ôdpowiydz
   • 20 marca 2022 ô 10:53
    Permalink

    Fandzolynie Poluchow coby niy uznac Slonskij Godki za jynzyk..Wałesa jak godoł “Polskie” to godoł gwarom abo po polsku ?

    Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza