V tom “Ślązaków” już dostępny!

Je już piōnty tōm raji „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności” pod redakcyjōm ôd prof. Joanny Rostropowicz.

W tym tōmie znejdziecie  biogramy Ślōnzŏkōw, co sie wyłōnaczyli we wielu dziedzinach – w nauce, sztuce, a tyż i w polityce.

Na pierwszym placu stoi ô profesorze Rudolfie Abichcie, co sto lŏt nazŏd pisoł i godoł, że istnieje jynzyk gōrnoślōnski, a nie żodnŏ gwara. Zarŏz potym je ô jednyj primadonnie ze Ślōnska, co jakiś czas bōła libstōm ôd Pucciniego.  Mowa tyż je ô mynczynniku z Ôpolŏ, co go w styczniu 1945 roku Rusy zamordowali.

****

1 marca  br. ukazał  się V tom dwujęzycznej, polsko-niemieckiej serii „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności” pod redakcją prof. Joanny Rostropowicz.

Tak samo jak poprzednie tomy, również ten obejmuje stosunkowo obszerne biogramy ok. 80 wybitnych Ślązaków, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w wielu różnych dziedzinach.

Tom otwiera biogram profesora Rudolfa Abichta, slawisty, orędownika języka górnośląskiego, zawiera też prezentacje sporej grupy mało znanych malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, a także wybitnych aktorek i śpiewaczek, m. in. biogram  śpiewaczki Rose Ader, kochanki Pucciniego.

***

Ksiōnżka idzie kupić w naszym gyszefcie.

 

Dej pozōr tyż:  Dom Towarzystwa Przyjaciół Natury w mikołowskiej Dolinie Jamny.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza