Promocyjo ksiōnżki “Jo był ukradziōny. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka”

We piōntek, 14 wrzejśnia, we Bibliotyce Publicznyj im. Hynryka Mikołaja Góreckiego w Rydułtowach dzioła sie promocyjo II wydanio ksiōnżki “Jo był ukradziōny. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka.”

Zaczła sie krōtkim 15-minutowym spektaklym, ze słowami ôd Łucyji Porwoł, kiero w 1945r. miała 14 rokōw: “1945, ‘rok wyzwolynia’, ale jo ôdczuła go jak rok zniewolynia, pogardy, bezbożności, kero przyszła do nos nie yno z Ruskimi ale i z Polokami.”

Ksiōnżka powstała dziynki staraniōm Marka Wystyrka, prezesa ferajny ‘Moje Miasto’ w Rydułtowach a myśla. Poza autorami ksiōnżki,  prof. Kazimierzym Miroszewskim i drem Mateuszym Sobeczko, głos zabroł tyż Alojzy Lysko, autor ksiōnżek na ten tymat tragedyji gōrnoślōnskij.

Byli tyż przedstawiciele władzōw miastōw ôkryngu rybnickigo, we tym wiceprezydynt Rybnika Piotr Masłowski. Postrzōd zaproszōnych gości bōł prezys DURŚ a zarazym syn spōłautorki ksiōnżki – Józef Porwoł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fotografije: Jōzef Porwoł

Dej pozōr tyż:  Robert Oszek - errata do życiorysu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza