Ślōnske fusbalerki na trefie ze kadrōm Polski. Pytaniy po ślōnsku do Lewandowskiego [film]

Mode fusbalerki KKS Katowice, kere wygrały Turniej Tymarka (nieôficjalny majster Polski we fusbalu dziołszek do lŏt 10), we nagroda pojechały na tref ze fusbalerōma kadry Polski przed szpily Polska-Izrael. Bōły na kōnferencyji prasowej ze polskimi fusbalerōma i mōgły jym zadŏwać pytania. Jak przistało na dziołszki ze Ślōnska, zrobiōły to po naszymu. Pytaniy bōło do Roberta Lewandowskygo, a pōmŏgać mu musioł Arakadiusz Milik. Ôbejrzcie nagranie:

A że dziołszki sōm fest dumne z tego, skōnd pochodzōm, to we busie do Warszawy śpiywały tyż to:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

A sōm sukces dziołszek z KKS Katowice? Wygrały Turniej Tymabarka we kategoryji U-10. Nojpiyrw sōm powiatowe eliminacyje, a finał bōł grany na Sztadiōnie Narodowym we Warszawie. Gościym bōł Prezes PZPN Zbingniew Boniek, a puchar dlŏ wygranych przekazywo Prezydent RP Andrzej Duda.

Gratulujymy!

Zdrzōdło: Wojciech Banasiuk

 

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza