Pszajōm godce toż szkryflajōm

Stowarzyszyni Tworców Ludowych we Lublinie ôgłosiło wyniki 51 Ogólnopolskigo Konkursu Litarackigo im. Jana Pocka, kaj przedstawicielki naszego regijōnu spisały sie na medal. Nigdy jeszcze niy było tak, żeby aż sztyry przedstawicielki ze Ślōnska ôstały laureatkami tego kōnkursu. A było co wybiyrać spośrod 92 zestawōw poetyckich i 47 prozatorskich nasza frelki były we czołōwce. I tak Ewelina Kuśka ze Jastrzymbio za zestaw „Mazurek” i Zofia Przeliorz ze Żor-Osin za opowiadania „Najlepiej z rana, z rosą” dostały piyrszy plac we prozie. Elżbiyta Grymel znano wszystkim jako „ nowinowo” Grymlino erbła wyróżni za tekst „Jak my ostatni raz żniwowali”. Natōmiast Regina Sobik ze Jankowic Rybnickich dostała trzeci plac za zestaw poetycki „Kamratka”.

Zofia Przeliorz

Wszystkim sztyrym frelkōm nasza godka je we wielki zocy. Zofia Przeliorz to laureatka prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga, mianowanōm tyż ludowym Oscarem. Na codziyń działo na swojim terynie przekazujōnc młodymu pokolyniu nasze stare tradycje i zwyczaje. Szkryflo wiela po naszymu a we tym kōnkursie wiela razy erbła wysoki nagrody. Ewelina Kuśka kludzi we Jastrzymbiu Zespoł Regionalny wiela szkryflo po naszymu a we 2012 roku ôstała Wice Slōnzaczkōm Roku we kōnkursie ôrganizowanym bez Radjo Katowice. Je tyż laureatkōm nizliczōnych kōnkursōw poetyckich i gawyndziarskich i autorkōm wiela ksiōnżek. Elżbiyta Grymel je znano jako nowinowo „Grymlino” kero szkryflo wiela po naszymu jak we prozie tak i we poezji i maluje piykne ôbrazy. Regina Sobik , kiero tak jak Ji poprzedniczki brała udział we tym kōnkursie już wiela razy bo ôd 2012 roku sześ razy erbła nagrody we prozie i poezji .Trza dodać,że ôbie Panie tj Elżbiyta Grymel i Regina Sobik noleżōm do Koła Poetów „Wena” przi żorskim „Rebusie” co zaowocowało wydanim tōmika poetyckigo p.Reginy „Cichy szept serca”.Okładka do tej ksiōnżki projektowała sama Elżbieta Grymel. Zresztōm wszystki laureatki znajōm sie jak łyse kōnie wiela działajōm dlo społeczyństwa ôrganizujōnc rozmańte przeglōndy i trefy taki jak choćby „Spotkania Gwar” czy „Dni Ślōnski Godki” we swojich miejscowościach. Zofia Przeliorz, Elżbieta Grymel i Regina Sobik przeważnie startujōm do kupy i ôdnoszōm sukcesy bezto mianujōm Ji jako Trzi Muszkieterki. A żeby tradycji stoła sie zadoś dokuplowała do nich Ewelina Kuśka ,kiero erbła we tym kōnkursie za zestaw poetycki „Mazurek”. jeszcze jedna nagroda wyróżniyni . Tak to teraz już niy trzi a sztyry „Muszkieterki’ pszajōnc naszej slōnski godce godnie prezyntujōm nasz regijōn we całej Polsce a nawet za granicōm.

Dej pozōr tyż:  Andrzejki na Ślōnsku
Regina Sobik i Elżbieta Grymel

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Pszajōm godce toż szkryflajōm

 • 21 listopada 2022 ô 18:45
  Permalink

  Jak tam dowajom tela nagrod to sie werci szrajbowac. Gratuliruja dziolchy i winszuja duzo szpassu i dobryj launy.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza