Pippi Långstrump po ślōnsku ze szwedzkim grantem!

Wydawnictwo Silesia Progress z dumą prezentuje śląski przekład Pippi Långstrump” Astrid Lindgren. Do kolorowego wydania w twardej oprawie z oryginalnymi ilustracjami Ingrid Vang Nyman załączono niedostępną poza publikacją płytę CD z audiobookiem.

To wydanie to pierwsze w historii bezpośrednie tłumaczenie z języka szwedzkiego na śląski. Śląska “Pippi” ma szczególną wartość dla tego mniejszościowego języka, zwłaszcza w kontekście przekazu międzypokoleniowego. To, znakomite narzędzie dla rodziców chcących przekazać śląską mowę dzieciom, a zarazem sposób na jej samodzielne odkrycie przez młodych czytelników. Publikacja to tym ważniejsza, że – formalnie nieuznany – język śląski nie otrzymuje w Polsce żadnego systemowego wsparcia.

Książka dołącza do biblioteki wydanych w ostatnich latach znakomitych śląskich przekładów klasyki literatury dziecięcej na czele z “Małym Princym” Antoina de Saint-Exupery’ego, “Niedźwiodkiym Puchym” A. A. Milnego czy “Przigodami Alicyje we Kraju Dziwōw” Lewisa Carolla.

Autorem przekładu jest Rafał Szyma, górnośląski autor, tłumacz i popularyzator śląskiej mowy, współzałożyciel serwisu Wachtyrz.eu. Nad tekstem czuwał redakcyjnie Mirosław Syniawa. Załączony do książki audiobook czytają Anna Bączek-Lieber i Emilia Długosz. Książkę zamyka śląsko-polski słowniczek zawierający co rzadsze śląskie słowa i wyrażenia.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Śląski dołącza jako 78. język do grona tych, na które przygody Pippi zostały przetłumaczone. Przekład wsparła grantem Szwedzka Rada Artystyczna – Swedish Arts Council.

Premiera książki przewidziana jest na przełom kwietnia i maja. Aktualnie na stronie silesiaprogress.com trwa jej przedsprzedaż.

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

Blurb:

Pippi Långstrump to nojsiylniyjszo, nojmilszo, nojfajniyjszo i nojbogatszo dziouszka na cołkim świecie. Miyszko blank sama w Bajzlowym Dōmku, ino ze swojim kōniym i małpiczkōm, co sie mianuje Pōn Nilsson. Mo tyż cołki kofer ze złotymi monetami.

Kole nij miyszkajōm Tommy i Annika, a ôd kiedy Pippi sie przikludziyła, wszysko stało sie fajniyjsze! Bo Pippi kulo fafernioki na delōwce, poradzi dźwignōńć kōnia gołymi rynkami, i bawi sie w gōnić ze szandarami, co jōm chcōm weznōńć do dziecińca.

Pippi Långstrump zaczła rewolucyjo w dziecinnych izbach, jak 1945 roku pokozała sie ta ksiōnżka. Ôd tego czasu poznały jōm i jij poprzoły pokolynia dziecek na cołkim świecie.

Ryszawo dziouszka znały tyż – i przoły jij – pokolynia ślōnskich dziecek, chocioż poznowały jōm z pomocōm polskij abo niymieckij godki. Z tym przekładym ale Pippi zaczyno tyż godać po naszymu!

 

Fragment:

– Jakbyś mogła nojsamprzōd pedzieć mi swoje pōłne miano – pedziała pani – to cie zaregistruja do szkoły.

– Mianuja sie Pippilotta Maszkietta Gardinella Złocioczka Långstrump, cera ôd kapitana Efraima Långstrumpa, co przōdzij bōł postrachym mōrz, a terozki je za krōla Połedniowych Mōrz. Pippi to je po prowdzie ino mōj przemianek, bo tata padoł, że Pippilotta je za dugie do wypedzynio.

– Rozumia – pedziała pani. – Tōż my tyż bydymy ci godać Pippi. Ale jak by my tak teroz ôboczyli, jako mosz wiedza – godała dalij. – Je żeś już dużo dziouszka i na zicher niymało wiysz. Możno zacznymy ôd rachowanio. Dalij, Pippi, możesz mi pedzieć, wiela je siedym a piyńć?

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Pippi wejrzała na nia, udziwiōno i niyrada. Tak jij ôdpedziała:

– Nō ja, jak sama tego niy wiysz, to se ani niy forszteluj, że jo myśla ci to pedzieć!

 

Podsumowanie

Tytuł: Pippi Långstrump

Autorka: Astrid Lindgren

Tłumacz: Rafał Szyma

Wydawca: Silesia Progress

Specyfikacja: 152 strony, twarda oprawa, kolor

Dodatek: Płyta CD z wersją audio tekstu, słowniczek

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Pippi Långstrump po ślōnsku ze szwedzkim grantem!

 • 3 czyrwnia 2022 ô 12:57
  Permalink

  Ciekawi mnie czy Wilamowianie przetłumaczą na swój język.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza