Pippi Långstrump po ślōnsku ze szwedzkim grantem!

Wydawnictwo Silesia Progress z dumą prezentuje śląski przekład Pippi Långstrump” Astrid Lindgren. Do kolorowego wydania w twardej oprawie z oryginalnymi ilustracjami Ingrid Vang Nyman załączono niedostępną poza publikacją płytę CD z audiobookiem.

To wydanie to pierwsze w historii bezpośrednie tłumaczenie z języka szwedzkiego na śląski. Śląska “Pippi” ma szczególną wartość dla tego mniejszościowego języka, zwłaszcza w kontekście przekazu międzypokoleniowego. To, znakomite narzędzie dla rodziców chcących przekazać śląską mowę dzieciom, a zarazem sposób na jej samodzielne odkrycie przez młodych czytelników. Publikacja to tym ważniejsza, że – formalnie nieuznany – język śląski nie otrzymuje w Polsce żadnego systemowego wsparcia.

Książka dołącza do biblioteki wydanych w ostatnich latach znakomitych śląskich przekładów klasyki literatury dziecięcej na czele z “Małym Princym” Antoina de Saint-Exupery’ego, “Niedźwiodkiym Puchym” A. A. Milnego czy “Przigodami Alicyje we Kraju Dziwōw” Lewisa Carolla.

Autorem przekładu jest Rafał Szyma, górnośląski autor, tłumacz i popularyzator śląskiej mowy, współzałożyciel serwisu Wachtyrz.eu. Nad tekstem czuwał redakcyjnie Mirosław Syniawa. Załączony do książki audiobook czytają Anna Bączek-Lieber i Emilia Długosz. Książkę zamyka śląsko-polski słowniczek zawierający co rzadsze śląskie słowa i wyrażenia.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Śląski dołącza jako 78. język do grona tych, na które przygody Pippi zostały przetłumaczone. Przekład wsparła grantem Szwedzka Rada Artystyczna – Swedish Arts Council.

Premiera książki przewidziana jest na przełom kwietnia i maja. Aktualnie na stronie silesiaprogress.com trwa jej przedsprzedaż.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Blurb:

Pippi Långstrump to nojsiylniyjszo, nojmilszo, nojfajniyjszo i nojbogatszo dziouszka na cołkim świecie. Miyszko blank sama w Bajzlowym Dōmku, ino ze swojim kōniym i małpiczkōm, co sie mianuje Pōn Nilsson. Mo tyż cołki kofer ze złotymi monetami.

Kole nij miyszkajōm Tommy i Annika, a ôd kiedy Pippi sie przikludziyła, wszysko stało sie fajniyjsze! Bo Pippi kulo fafernioki na delōwce, poradzi dźwignōńć kōnia gołymi rynkami, i bawi sie w gōnić ze szandarami, co jōm chcōm weznōńć do dziecińca.

Pippi Långstrump zaczła rewolucyjo w dziecinnych izbach, jak 1945 roku pokozała sie ta ksiōnżka. Ôd tego czasu poznały jōm i jij poprzoły pokolynia dziecek na cołkim świecie.

Ryszawo dziouszka znały tyż – i przoły jij – pokolynia ślōnskich dziecek, chocioż poznowały jōm z pomocōm polskij abo niymieckij godki. Z tym przekładym ale Pippi zaczyno tyż godać po naszymu!

 

Fragment:

– Jakbyś mogła nojsamprzōd pedzieć mi swoje pōłne miano – pedziała pani – to cie zaregistruja do szkoły.

– Mianuja sie Pippilotta Maszkietta Gardinella Złocioczka Långstrump, cera ôd kapitana Efraima Långstrumpa, co przōdzij bōł postrachym mōrz, a terozki je za krōla Połedniowych Mōrz. Pippi to je po prowdzie ino mōj przemianek, bo tata padoł, że Pippilotta je za dugie do wypedzynio.

– Rozumia – pedziała pani. – Tōż my tyż bydymy ci godać Pippi. Ale jak by my tak teroz ôboczyli, jako mosz wiedza – godała dalij. – Je żeś już dużo dziouszka i na zicher niymało wiysz. Możno zacznymy ôd rachowanio. Dalij, Pippi, możesz mi pedzieć, wiela je siedym a piyńć?

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Pippi wejrzała na nia, udziwiōno i niyrada. Tak jij ôdpedziała:

– Nō ja, jak sama tego niy wiysz, to se ani niy forszteluj, że jo myśla ci to pedzieć!

 

Podsumowanie

Tytuł: Pippi Långstrump

Autorka: Astrid Lindgren

Tłumacz: Rafał Szyma

Wydawca: Silesia Progress

Specyfikacja: 152 strony, twarda oprawa, kolor

Dodatek: Płyta CD z wersją audio tekstu, słowniczek

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Pippi Långstrump po ślōnsku ze szwedzkim grantem!

 • 3 czyrwnia 2022 ô 12:57
  Permalink

  Ciekawi mnie czy Wilamowianie przetłumaczą na swój język.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do Henryk Mościbrodzki Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza