Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości 20.05.2018

  • hereszt w sejmie
  • fachmanka historyje
  • sztrofa za lymōniadã

Wszyjscy już chyba wiymy ô tym, iże we Sejmie we Warszawie durch trwŏ protest ôjcōw ôd niypołnosprawnych dzieci. Wiymy, iże ôni terŏz majōm zakŏz szparyrōw i muszōm durch siedzieć we postrzodku. Wiymy tyż, jak wyglōndŏ Marek Plura, europoseł z wojewōdztwa ślōnskigo, co sōm je niypołnosprawny. My wiymy. Wacha Marszałkowskŏ niy wiy, chociŏż zdŏwało by sie, iże znać takich ludzi to je czyńść jeji roboty. Plura przijechoł do Sejmu trefić sie ze protestujōncymi, a jak wyjyżdżoł z niego, to wachtyrz kŏzoł mu wrōcić, bo myśloł, iże ôn tyż protestuje. Krystyna Szumilas zarŏz pedziała wachtyrzowi, fto ôn je, ale przeprosin niy było. Widać wachtyrze we sejmie sōm ôstatnio tak samo kōmpetyntni jak kerowcy BOR.

Zdrzōdło: wp.pl

Megan Fox, znanŏ z „Transformers” i złych wyborōw ôperacyji plastycznych, na kanale Travel Channel prowadzi nowy program Mysteries and Myths with Megan Fox (Zŏgŏdki i Mity z Megan Fox). Podle nij dziynki tymu, iże ôna niy mŏ kariery akadymickij, tyn program bydzie pokazować cołkõ prŏwdã, a niy ino czyńść, bo ôna niy boji sie zdyskredytowaniŏ ôd inkszych naukowcōw. Padŏ tyż, iże srogŏ tajla historyje trzeba jeszcze rŏz przeanalizować. Dobrze, iże tyn program leci ino we Ameryce, bo nōm już styknie gupoty na naszym placu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: Science Alert

Megan Fox, fot.: Josh Jensen / Flickr
Megan Fox, fot.: Josh Jensen / Flickr

We Lōndynie we ôstatni weekynd bōł festiwal muzyczny Lovebox Festival. Na drōdze, kaj przechodziyły tysiōnce ludzi, małŏ dziouszka postawiyła stolik, a na nim przedŏwała lymōniadã po 50 pynsōw. Po jakimś czasie do stolika podeszło sztworo szandarōw, co pedzieli jij i jeji ôjcu, iże niy majōm licyncyje na przedej i wypisali sztrofã na 150 funtōw. Dziouszka sie popłakała, rada dzielnice strofã cŏfła i przeprosiyła, bo pōnoć szandarzi niy byli racjōnalni. Z drugij strōny jakby z tyj lymōniady wielaś ôsōb trefiyło do lazarytu, to tyż by była gŏdka, że nic sie niy stało.

Zdrzōdło: BBC

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza