“Niedźwiodek Puch” mo już ôbkłodka

Pokozała sie obkłodka ślōnskigo przekładu ksiōnżki ôd A. A. Milnego “Winnie-the-Pooh”, kero we Polsce kożdy zno pod tytułym “Kubuś Puchatek”. “Niedźwiodek Puch” bydzie mieć swoja prymiera we listopadzie. Wydowo go poznańskie wydownictwo Media Rodzina.

Na strōnie ôd Grzegorza Kulika, kery przełożōł ksiōnżka na nasza godka, stoi:

Już we listopadzie nowy ślōnski przekłod jednyj z nojbarzij kochanych ksiōnżek świata! 93 lata i jedyn miesiōnc po prymierze ôryginalnego wydanio „Winnie the Pooh”, nojlepij znōmy niedźwiedź na świecie zysko miano Marysia we ksiōnżce pod tytułym „Niedźwiodek Puch”. Do ksiōnżki je dodany audiobook, co go czyto Mirosław Neinert, co tak piyknie przeczytoł „Małego Princa”.

Na Wachtyrzu dowali my znać ô tym wydaniu – i pokazowali mały kōnsek przekładu – na poczōntku września.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ana Sugarbush Ana, czyli znacznie dłuższa historia piosenki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza