Napisz to po ślōnsku nr 6

Zaś mōmy nowy test. Jak dycko proszymy ô wypisani a posłani nōm go. Już terazki dziynkujymy za kożdy posłany test, bo to pokazuje, że chcecie sie z nami bawić a uczyć. Bydymy sie dziwać głōwnie na słowa, tłōmaczyni, a mynij na literki, ale zachyncōmy, coby prōbować pisać podle ślabikorza, a dować pozōr, na to, jako piszymy. Chcymy mieć piykny jynzyk ślōnski, tōż sami muszymy se go szanować. Test je bez nagrodōw, kożdy pisze go dlo sia. Ciynżejszych słōw, a jejich  ôdmiany możecie szukać we naszym Dykcjōnorzu Godki Ślōnskij (www.dykcjonorz.eu).  Piszcie, kaj treficie felery, bo my tyż sie uczymycołki czas.

Sam je test nr 6:

https://forms.gle/e44uuThV9uJHyH4W8

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza