Nadzwyczajny Konwent Śląskiej Partii Regionalnej

30 listopada w Rybniku odbył się Nadzwyczajny Konwent Śląskiej Partii Regionalnej. Biorący udział w obradach delegaci podjęli decyzję o powiększeniu o 4 członków składu osobowego Rady Politycznej oraz o powołaniu Rady Programowej ŚPR, w której zaangażowani zostaną specjaliści różnych dziedzin. Profesjonalny charakter efektów pracy Rady Programowej da w przyszłości gwarancje, że wyborcy dostrzegą potencjał naszej organizacji co z kolei przełoży się na poprawę wyników wyborczych Śląskiej Partii Regionalnej.

Dobra atmosfera obrad dzisiejszego Konwentu zwiastuje zakończenie marazmu, w jaki w ostatnim okresie popadła nasza partia. Po zakończeniu Konwentu delegaci rozjechali się z mocnym postanowieniem intensyfikacji działań zarówno na rzecz ŚPR jak i całego Śląska.

Fotorelacja: Józef Porwoł

Dej pozōr tyż:  Ô Oberschlesien we galickij gŏdce!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza