Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2.06.2019 [+film]

Kiej cołki fusbalowy świat patrzōł na finały europejskich pucharōw, kaj latoś grały yno manszafty ze Anglije, to we lidze czeskiej grali ôstatnie szpile ô Liga Europejskŏ i utrzimaniy we I lidze. We ôbu szpilach z manszaftōma ze Ślōnska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sroge nadzieje mieli we Ôstrawie, kaj Banik musioł u siã wygrać yno jedyn szpil ze teoretycznie słabszōm Mladōm Boleslav, aby grać we eliminacyjach do Ligi Europejskej. Banikowi ale na wiosna fest sie nie darzi. We ôstatnich 7 szpilach trefiōł yno 1 rŏz! No i we sobota tyż nie poprawiōł swojej statystyki, choć po 2 miesiōncach pauzy do manszaftu dołōnczōł Milan Baroš. Jedygo tora już we 12 minucie szpilu strzelōł dlo Mladej Boleslav Nikolay Komlichenko, dlŏ kerego bōł to 29 tor latoś w lidze czeskej. Z ôstatniego placu we eliminacyjach do Ligi Europejskiej może sie radować Mlada Boleslav, a tukej ôbejrzycie skrōty ze cołkego szpilu.

Ô utrzimaniy we I lidze czeskej grała MFK OKD Karwinŏ, kerŏ musiała grać dwa szpile ze Jihlavōm. U siã MFK Karwinŏ wygrała 2-1, a w niedziela w Jihlavie udało sie zremisować 1-1 i skuli tego ôstatli we piyrszej lidze. To na podzim we czeskej I lidze bańdzie szło ôglōndać zajś trzi manszafty ze Gōrnego Ślōnska: Banik Ôstrawa, Slezsky Ôpawa a MFK OKD Karwinŏ.

Za tydziyń naszykujymy jeszczy podsumowaniy sezōnu 2018/2019 we szportach ôlimpijskich i bańdziymy czekać na kolejny sezōn.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza