Msza ze ślōnskim kŏzaniym na Anabergu – 14.10.2018

Ôd 21 lŏt we piyrszŏ niedziela po świyntej Hejdli Ślōnskej, patrōnce Ślōnska, na Anabergu trefiajōm sie czōnkowie a przŏciele Ruchu Autōnomije Ślōnska, coby rzykać za Gōrnym Ślōnskym.

Dziebko inaczyj bań=ndzie latoś. Skuli welōnku, jaki bandzie 21 października, msza je już 14 października. Ô 13.00 we bazylice bandōm rzykać we intyncji miyszkańcōw Gōrnego Ślōnska. Msza ôdprawi ks. Robert Chudoba – dyrechtōr Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II we Gliwicach. Kŏzaniy wygłosi po ślōnsku.

 

Wiyncej ô samym sanktuarium na Anabergu pisze Mōnika Twardōń.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza