Klamotologijŏ. Jako to se ulekszyć życi?

Dycki przałach prawidle Czym mynij mōm, tym mi sie żyje bardzij po leku. Je wiyncyj geltu w bojtliku, mynij je bajzlu, nie trza yny sztyjc ukłŏdać, schraniać i przestawiać, ubezpieczać, starać sie ô co… Człowiek je spokojniejszy i szczynśliwszy!

No ale jako ôdklamorzić chałpa, jak już sie tego wszyskigo nazbiyrało za tela lot? I na co se dać pozōr? Knify sōm roztōmajte.

1. Coś sie popsowało?

Nie kukej tego do szranczka – naprŏw to, wyciep, abo zasmycz do skupu sprzyntów. Myśla, że – tak jak jo – ty też niy mŏsz w szuflŏdach cwergów-złotych rōnczek, co to bez noc naprawiōm połŏmany paryzŏl, przyńdziōno byrna abo skiebziōny mikser. Raus na hasiŏk!

2. Lōnty

Wejrzij do szranku i wysztudyruj, czy niy idzie przekŏzać jakich lōntów na zbiōrka. Jak nie pamiyntŏsz, kiedy ôstatni rŏz eś deptoł w ôblyczu, to ciś z tym, możno jeszcze kōmu inkszymu sie sprzidajōm.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

3. Ksiōnżki

Ôddej do bibliŏtyki, wystŏw za darmo, abo sprzedej na internetach. Ta sama rzecz – jak sie nie przidŏwajōm, to po co majōm klamorzić? Niech idōm dalij w świat!

4. Co mogesz wyciepać ajnc mig?
  • Przeterminowane mazidła, jŏdło, lyki.
  • Durnostojki, zbiyracze kurzu, stare berki i graczki, co mŏsz je ôd bajtla, na kiere żŏdyn już nie umi zaglōndać.
  • Stare hefciki, kańtyczki, przedŏwniōne paragōny, kalyndŏrze z łōńskich lŏt. Ku tymu idōm stare cajtōngi, ulotki, gazetki promocyjne z biedrōnki. Żyń na skup makulatury!
  • Szkryflŏki, kiere już nie piszōm, połōmane bōnsztifty.
  • Kable i folowarki do sprzyntów, kierych już ani niy mŏsz w dōma.
  • Stare tisztuchy, forhangi – możno przidajōm sie jakij koleżance-szwŏczce.
5. Nō i ważnŏ rzecz – czego kupować jak nojmynij?

Lōnty – mōmy już tego tela we świecie, że roztōmajte sztofy i targańce zrobiyły sie jednym z nojbardzij niyherskich rzeczy do środowiska. Wysztaunujmy se w gowie, czy nastympnŏ nowŏ jakla w tym miesiōncu je rychtyk takŏ przidajnŏ?

Kolorowe, designerski ôrganizery, kalyndŏrz od kōminiŏrza, Pawlikowskij, Chodakowskij nō i może eszcze z National Geographic, gryfne hefty, szykowne planery… Rychtyk tego używŏsz, abo kupujesz, bo sōm taki cacane?

Klamoty do kuchnie – nie dej sie prōmocjōm w Lidlu! Zestŏw szpatułek do gładzynio lukru na ziście, abo szpecjalnŏ łeżka yny do szałotu? Miarkuj, czy jakiś klamot RYCHTYK ci sie sprzido, czy sie rozchodzi ô to, że praje je łacny, nō i „znajomi mieli we kuchni i tak piyknie to wyglōndało…”. Abo taki zerwis kuchynny – czynsto mŏsz dōma fest na kilkanŏście ludzi? Jak niy, to po co trzimać tela klamotów po byfyjach? W razie czego dycki idzie pożyczać i zbyte.

Mi sie naprŏwda robi leko na duchu, jak wlazuja do moi kuchnie – żŏdnych haszpli na byfyju, a co mi trza, to mieści sie gynau do szranczku. I wcale niy mōm epnych mebli kuchynnych!
Ôkrōm mój mały knif – szpecjalny gŏrnek do warzyniŏ na parze idzie leko zastōmpić ganc ajnfachowym gŏrkiym i cedzitkiym. Serio! Ôboczysz, bydziesz mieć wiyncyj miejsca dōma i własne kōnty nie bydōm cie mierzić. W krōmie mało kiery sie zŏcnie czuje!

Niych sie dobrze żyje – klamoty raus!

Małgorzata. Ślōnskŏ rajzowiczka spod Wodzisławia, frelka wrazidlatŏ i dociyrnŏ. Durch w gangu, rajzuje, furgŏ na paralotni, sztyjc kajś lŏce i pochŏ wiela wlezie. Przaje ślōnskij gŏdce, autōrka tekstów na Wachtyrz.eu i Inkszo.pl.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza