Kamraty i kamratki: Dariusz Jerczyński – historyk Śląska

Trefiōłech na ceście żywobycia roztōmaitych lajermanōw historycznych. Zwyrto ta historyj w ichnich lajerach i zwyrto kiej dziywka pokupno, wto jeji trocha ceskich ciepnie, tymu sie nastawi. Krynci taki lajerman korbōm, krynci historyjōm a krynci. Lezie taki lajerman skamracōny ze haderlokiym historyji, co to zbiyro ze hasioka, co mu sie nado i co sprzedo ludziskōm.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szafli lajerman ze haderlokiem diplōma i buchy, pochytali, iże takie moc majōm możno i tako srogo kiej filip spolegliwy. Wierzōm im ludziska, wierzōm – bo godajōm piyknie i tak richtik klaro literacko, jako farorzyk z godalnicy.

Sprzedajōm na spōła lajerman ze haderlokiem po szulach, po ôdpustach a na pōntach. Kupujōm szkolorze, sztudynty, farorze, politykiery, bo żić trza jakos, panie jakoś trza żić.

A jo? A jo czitōm lajermanōw i haderlokōw, bo chca wiedziec, kiery, jako cygani, a możno sie trefi taki, co myni mie ôszydzi.

No i znodłech echt interesant i prowdziwy buch Dariusza Jerczyńskiego: “Historia Narodu Śląskiego”. A kiej trefia Darka, to zawdy sie ucza, zawdy, bo niy ma jednyj, jedynyj prowdy lajermana i haderloka, i niy styknōm uniwersytety, coby mieć samego sia w zocy, trza mieć Darkowo spolegliwość, coby szukać prowdy i ôbstoć.

Aleksander Lubina

Foto na wiyrchu: LukasMartinP [CC BY-SA 3.0] / Wikimedia Commons

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-