Kamratki i kamraty: Dieter niebieski

Aleksander Lubina: Kamratki a kamratki

(…) Wielkie postaci sztuki miejscy niektóremi
Z łaski swojej Pan Bóg dał tej to szlonskiej ziemi
Ma twórców takich, którzy tak gryfnie działajom
Kunsztyki, że mu równia w Europie nie majom. (…)

Dieter niebieski

Zwyrtej sie, zwyrtej sie w walcu An der schönen blauen Donau Johanna Strauβa,
Kolibej, kolibej ze Rhapsody in Blue Georga Gershwina.
Podziwiej Le vase bleu Paula Cézanne’a
Niych cie wiedzie Der blaue Engel ze Marlenom
i Der Blaue Reiter Moritza Wilhelma Marca cisnōm pospołu
do Dietera niebieskiego do Dietera modrego kiej do Picassa we błynkicie

Aliści cołki kosmos niy ma inkszy niże modry,
Sanga je modro i strōmy sōm modre,
żywobycie je modre, przōnie je modre
i Ślōnsk Wiyrchni je modry.

Dieter Nowak sōm niy poradzi wyklarować, skōnd sie w nim biere te malowanie, tyn gefil, tyn modry dobry i tyn modry mōndry.
Możno bezto, co Dieter niy pyndzylkuje ino chalo, kiej gowa bajtlo, kiery sie rodzi,
ino chalo, kiej spōmniynie starki, co jei downo niy ma a we Herzu żyje.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza