Kaj szukać wiadōmości ô gŏdce w internecie

Niy ino na Wachtyrzu idzie znojś ciekawe teksty po naszymu i ô naszyj gŏdce. We internecie mogymy trefić na dziesiōntki ôpracowań, tekstōw, artykułōw i inkszych. Niy starejcie sie, iże w nich stoji napisane „polskie gwary” abo „gwara śląska”. Chociŏż dzisiej nŏs szterujōm take słowa, to nic niy poradzymy, że kedyś ône były powszechne. Postrzōd publikacyji dostympnych pod linkami nojwiyncyj je starych tekstōw z lŏt 1850-1939, tōż idzie wartko i prosto sie dowiedzieć, jak ta nasza gŏdka wygōndała piyrwyj.

Gramatyka:

Słowniki:

Dej pozōr tyż:  Śląskie kino przemówiło – Silesia Movie

Teksty ślōnske gŏdane:

Literatura piyknŏ:

Dej pozōr tyż:  Joseph von Eichendorff jako patron ulic i placów

Etnografijŏ:

Literatura ślōnskŏ niy po ślōnsku:

Teksty napisane po polsku ze ślōnskimi lokalnymi wpływami.

Niydostympne w internecie publikacyje, kere dobrze znać:

 • Dialekt sulkowski – Feliks Steuer, 1934
 • Z naszej źymjy ślunskej – Feliks Steuer, 1935
 • Ostatni Gwojźdźaurz – Feliks Steuer, 1935
 • Die Slavischen Dialekte Oberschlesiens – Reinhold Olesch, 1937
 • Dialekty polskie Śląska – Kazimierz Nitsch, 1939
 • Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego. Der hoch- und plattpolnische Reisegefährte, 1804 – Stanisław Rospond, 1948
 • Gwara Schodni i okolicy – Piotr Gołąb, 1955
 • Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg – Reinhold Olesch, 1958
 • Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową – Zenon Sobierajski, cz. 1 Gwary śląskie, 1960; cz. 2 Śląsk – Wielkopolska, 1961
 • Śląskie teksty gwarowe – Alfred Zaręba, 1961
 • Dialekt głogówecki – Feliks Pluta, cz. 1 Fonetyka, 1963; cz. 2 Słowotwórstwo. Fleksja. Teksty gwarowe, 1964
 • Gwary powiatu niemodlińskiego – Walenty Dobrzyński, cz. 1 Fonetyka, 1963; cz. 2 Morfologia, teksty gwarowe, 1967
 • Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia – Władysław Lubaś, 1980
 • Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. – Tambor, Wolińska, Szkudrzyk, Urban, 2000; cz. 2 Teksty – 2002
 • Ślabikŏrz niy dlŏ bajtli abo lekcyje ślōnskij gŏdki – Mirosław Syniawa, 2010
 • Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich – Lidia Przymuszała, 2013
 • Ty bestya, ty kamelo. Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938) – Małgorzata Iżykowska i Aleksandra Starczewska-Wojnar, 2015
 • Słownik gōrnoślōnskij gŏdki – Bogdan Kallus, 2015
Dej pozōr tyż:  Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza