Ginter Pierończyk gościem katowickich szkół

Na styczniowym spotkaniu KTG KARASOL z katowickimi szkołami gościem był pisarz Ginter Pierończyk.

                         

W styczniu br. na spotkanie z uczniami katowickich szkół średnich zaproszony został śląski pisarz oraz współzałożyciel Klubu Twórców Górnośląskich” Karasol”  pan Ginter Pierończyk.W trakcie dwóch spotkań,które miały miejsce w ŚLTZN oraz XLO w Katowicach śląski twórca opowiedział młodzieży jak po przejściu na górniczą emeryturę zainteresował się historią Załęża,dzielnicy Katowic w której się urodził i dorastał,a także losami śląskich rodzin na tle historii regionu.Zebrane fakty,archiwalne poszukiwania oraz własne wspomnienia ujrzały światło dzienne w postaci takich wydań książkowych jak “Asty kasztana”,”Synek z familoka”,”Życiorys w Kleofas wpisany” oraz “Meandry załęskiego sportu”.Na koniec spotkania pan Pierończyk zdradził,że obecnie jest w trakcie zbierania materiałów do kolejnej książki pt.”Plecionka” opwiadającej o nieznanych,ciekawych losach śląskich rodzin.

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
X Liceum Ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące

Ewa Kwaśniak

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Urszula Nierada-Kwiatkowska

Dej pozōr tyż:  Aleksander Lubina: O co chodzi w edukacji?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza