Ewa Grzesik: List do Dzieciōntka

Grudniowy wieczōr, trza sie zebrać do kościoła na roraty. Ja na roraty, a pogoda choby na wiosna. Downij na roraty chodzili my wczas rano, mrōz szczypoł w lica, a śniyg lecioł nōm na nos, w nogach w palce uziōmbało, a nikiedy pod kościołym jakimu bajtlowi  zgoroł lampiōn, bo piyrwyj ône były na świyczki , spōmino opa… Wejrzałach za ôkno i sie wylynkałach. Toż niebo było blank rōżowe, a słońce na nim wyglōndało jak rozchajcowano kuchynno blacha. No ja w niebie już pieczōm pierniki, a jo ni mōm napisanego listu do Dzieciōntka. Toż wartko zebrałach sie do roboty, bo czasu ni ma już za wiela.

KOCHANE DZIECIŌNTKO”

Jak już sfurgniesz z nieba sam na ziymia, to wlyź dō mie, ôtworza Ci ôkno i byda czekać pod drzwiami aż zablinkosz dzwōneczkiym na znak, że moga już wlyź do izby i ôbejrzeć coś mi nakładło pod choinkōm.

Chciałabych żebyś latoś ôprócz tych wszystkich maszketōw, czarōw i fuseklōw przyniosło mi:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

CIYRPLIWOŚCI  trocha na kożdy dziyń, żeby my sie tak nie nerwowali, jak internet za pomału fyrlo, abo muszymy trocha dłużyj w kolejce do kasy postoć. 5 min dłużyj bo sie gynał rolka papiyru w kasie skōńczyła, bo jo pamiyntōm czasy, kiedy w nich my stoli trocha dłużyj.

NADZIEJE prziniyś mi trocha, by nos nie ôpuszczała w trudnych mōmyntach życia, kiero nigdy nie gaśnie, że reprezyntacjo Ślōnska we fuzbalu zagro na Mistrzostwach Świata.

Dej pozōr tyż:  Złota kaczka

ZDROWIO co by nie szwankowało, bo to ône je nojzocniejsze.

CZASU do nojbliższych wincyj jak chynci do roboty.

MIŁOŚCI I DOBROCI dej mi pełny pakiet, do ludzi bez wzglyndu po jakimu godajōm i wyglōndajōm.

ÔDPOCZYNKU i ZWOLNIYNIO ôd dnia codziynnego, co bych mogła po ciynżkiej robocie dychnyć sie, ale świyżym luftym, nabrała dystansu do tego, co sie kole nos dzieje, bo przeca dziynnie nie padze, a kałuże poleżōm i wyschnōm i juzaś słōńce zaświyci. Ale przede wszystkim prziniyś mi mocka RADOŚCI, co by nos dycki rozweselała nie yno ôd świynta, ale i na kożdy dziyń, a te nasz drobne gesty życzliwości były nojpiykniejszymi geszynkami w naszej codzienności.

A ÔDWAGI kochane DZIECIŌNTKO prziniyś mi nojwiyncyj, co bych kaj nie zajechała i kaj nie wlazła, poradziła powiedzieć,że jeżech stōnd, ze ŚLŌNSKA !

EWA z RACIBORZA

A wyście już napisali list do Dzieciōntka?

 

Ewa Grzesik

Miyszkōm w Raciborzu, robia na banie fest, przaja tymu miastu i ślōnskej godce, mōm swoje lata, ôdchowane bajtle, a teroz sie chyciłach pisanio. Laureatka kōnkursu „Po naszymu, czyli po Ślōnsku” w 2017 roku o tytuł “Ślōnzoka Roku”. Jak mōm trocha czasu to ôdnowiōm jakeś stare meble.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza