Edukacja regionalna: Katowicki Szlak Żydowski

Aleksander Lubina

Edukacja regionalna: Katowicki Szlak Żydowski

Jedną z najlepszych form edukacji regionalnej są projekty uczniowskie uwzględniające Europejskie Kompetencje Kluczowe.

O takim działaniu powiadomił ksiądz Tomasz Kusz z Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych znany nam za współpracy z Klubem Twórców Górnośląskich KARASOL i z wystawienia przez prowadzonych przez niego uczniów w Teatrze Korez oraz podczas VI Diktanda Godki Ślōnski Demokratycznej Unio Regionalistów Śląskich o Zespół Kodyfikacji Godki Śląskiej spektaklu po śląsku Kostek Trōmpyjciorz.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po rozmowie Karasola z księdzem Kuszem sami już uczniowie napisali:

> Dzień dobry

Jesteśmy grupą pięciu uczniów z Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych i w ramach ogólnopolskiego konkursu “Zwolnieni z teorii” prowadzimy projekt społeczny pod nazwą “Katowicki Szlak Żydowski”. Uważamy, że społeczność żydowska miała duży wpływ na historię Katowic i regionu. Mniejszość ta zasługuje na większe docenienie. Chcemy

przybliżyć w prosty, a także ciekawy sposób historię Żydów w Katowicach oraz ich znaczenie dla regionu poprzez stworzenie szlaku turystycznego

opowiadającego o ich dziejach na przestrzeni lat. Przedstawiamy fakty, przedstawiamy historię i ciekawostki na temat konkretnych miejsc na naszym szlaku, które można odwiedzić fizycznie. Chcemy do odbiorców trafić za pomocą Facebooka i Instagrama, gdzie jesteśmy aktywni i regularnie przedstawiamy ciekawostki i informacje o projekcie.

Z poważaniem

Zespół projektu Katowicki Szlak Żydowski

 

https://szlakzydowski.pl/ – strona

https://www.instagram.com/katowicki_szlak_zydowski/ – instagram

https://www.facebook.com/katowickiszlakzydowski – facebook

W imieniu Wachtyrza i KARASOLA proszę o lajkowanie projektu.

Dej pozōr tyż:  Zapraszam do współpracy z World SilesianCongress

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Edukacja regionalna: Katowicki Szlak Żydowski

 • Avatar
  4 mŏja 2021 ô 14:01
  Permalink

  Fascynujacy narōd, kery przetwol wszystko, wzōr dlo Gōrnoślōnzokōw i innych narodōw rozsionych Po świecie. Niestety Malo kej docyniany, prawie w państwie pelzajacego antysemityzmu.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza