Czy „budōnek” może być „poprzniały”?

Czytōm praje na Wachtyrzu, co „Policyjōny z bytōmskich Szōmbierek zastawiyli 16-latka, co poprzniōł zabytkowy budōnek przinŏleżōncy do Parafije Św. Familije”.

Tak  myśla, czy mie je tak daleko do tej ślōnkij godki, abo tymu „Newsowi”? Dlō mie dycko poprzniałe to mōgło być np. prosia. Człowiek tyż może być niykedy poprzniały, (możno jo je poprzniały, kej mi sie te maszynowe pisani niy zdo), ale „budōnek”? To je przeca (chyba) cecha istoty żywej, abo jo sie myla?

Drugo sprawa: „zastawiyli 16-latka. Tōż czym jechoł tyn 16-latek, abo możno szoł piechty, kej go zatawiyli? A możno sam sie rozchodzi ô to, że go zawrzyli/ zawarli/ chyciyli?

Ô inkszych „kludziyli pozukowania”, a „informacyje przizwolyły na wytypowanie sprŏwcy” niy byda już wiyncyj pisoł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czy te „Newsy”,  to je do prowdy godka ślōnsko, abo to je jakiś jynzyk „maszynowo-translatorowy”, kery niy pasuje za fest do mustra inkszych tekstōw na Wachtyrzu?

Poprzniały Fojerman

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza