Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #11

.   .   .

 

Pōnbōczku roztōmiły prosza Wŏs pokōrnie

Wŏs i arcyaniōłōw Michōła i Gabryela

cōbyście dali pozōr na

szmaterlŏka

rapitouza

chrostŏka

no i tego teg

tegp tam roczniŏka

kole paśnika

 

dyć żeście planetować radzi

chytŏcie wartko

co godzinki stojōm

a czas gzuje wartko

 

Pōnbōczku roztōmiły prōsza Wŏs pokōrnie

Wŏs i arcyaniōłōw Michōła i Gabryela

coby meluzyna ustała ze sekirowaniym

bo trza porŏzżygać świyczki

 

znojś pōdzie snadniyj

szpyndliczek szczyńsciŏ

we szkorupinach żiwobyciŏ

 

potrzaskanych bez wandrowca morusa

kiery warzechowōł we Waszym stwōrzyniu

kiej we gorkim ajntopfie

Zdjyńcia: Katarzyna Jakóbik-Wocka i Aleksander Lubina

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza