Schlesischer Politkompass: Bundestagswahlen 2021

Sichtung schlesischer sozialer Medien. Wir hatten absichtlich auf die politische Korrektheit in der Fragestellung verzichtet, um eben zu prüfen, wie weit sich die Parteien aus dem Rahmen lehnen können, den im Allgemeinen ihr Partei- und Wahlprogramm darstellt. Die Parteien hatten volle zwei Wochen Zeit, um uns Ihre Antworten zuzuschicken.

Pod koniec sierpnia 2021 World Silesian Congress [WSC] zwrócił się do wszystkich 40 niemieckich partii politycznych, które w całych Niemczech zgłosiły się do wyborów z własną listą. Przesłaliśmy im zatem katalog pytań, które powinny jednoznacznie uwidocznić stosunek tych partii do różnych ważnych dla nas, Ślązaków i Górnoślązaków, zagadnień. Nasze pytania znaleźliśmy na śląskich mediach spolecznosciowych. Umyślnie zrezygnowaliśmy z poprawności politycznej, by sprawdzić, jak dalece partie te są skłonne wychylić się poza ramy wyznaczone im przez ich program partyjny lub wyborczy. Partie miały całe dwa tygodnie czasu na przesłanie nam swoich odpowiedzi.

Von den 40 angeschriebenen Parteien haben lediglich die Christdemokraten [CDU] und die Freien Wähler [FW] unsere fragen beantwortet. Wir nehmen an, dass wir von den richtigen Leuten die Antworten bekamen und dass die Angaben stimmen. Wir haben sie nicht weiter überprüft. Die Sozialdemokraten [SPD], die Grünen und die Linke haben uns zwar zurückgeschrieben, aber sie haben sich geweigert, explizit auf unsere Fragen einzugehen. Stattdessen verwiesen sie auf ihre Partei- bzw. Wahlprogramme. In der Regel fanden sich dort keine Antworten auf unsere Fragen. Die Liste Todenhöfer schrieb uns, man wäre eine kleine, junge Partei und würde es wohl nicht schaffen, unsere Fragen bis zum Abgabetag zu beantworten, was auch so kam. Die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein [SSW] erklärte, dass sie die Schlesier und ihre Probleme durchaus kenne, aber man entschied sich, auf unsere Fragen nicht zu antworten, weil sie die Schlesier ohnehin nicht wählen würden. Alle anderen Parteien haben uns nicht geantwortet.

Z 40 partii, które poprosiliśmy o wypełnienie naszego kwestionariusza, tylko chadecja [CDU] oraz Wolni Wyborcy [FW]

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 zechciały odpowiedzieć na nasze pytania. Ufamy, że odpowiedzieli nam właściwi ludzie i że udzielono nam poprawnych odpowiedzi, co trudno jest nam sprawdzić. Socjaldemokraci, Zieloni i Lewica odpisali nam co prawda uprzejmie, aczkolwiek odmówili nam udzielenia odpowiedzi na nasze pytania. Zamiast tego polecono na przestudiować uważnie ich partyjne lub wyborcze programy, gdzie jednak nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Lista Todenhöfera odpowiedziała nam nam co prawda bardzo szybko, że ponieważ są młodą i małą partią prawdopodobnie nie zdążą odpowiedzieć na czas, co też się stało. Partia mniejszości duńskiej w Szlezwiku-Holsztynie [SSW] oświadczyła, że zna kwestię śląską i nasze problemy, ale że nie widzi w nas swojej klienteli, rezygnuje z udzielenia odpowiedzi. Wszystkie inne partie nie zgłosiły się do nas wcale.

Im Folgenden listen wir alle Fragen auf und markieren mit dem Parteikürzel die Antworten, die uns mitgeteilt wurden. Gegebenenfalls erfolgen auch kleine Erklärungen, die uns bewogen haben ausgerechnet solche Fragen zu stellen.

Następnie podajemy wszystkie pytania oznaczając odpowiednim skrótem odpowiedzi naszych respondentów. Ewentualnie wyjaśniamy krótkim komentarzem, dlaczego postanowiliśmy postawić nasze pytania. 

Europäische Union ist ein Teil unserer Realität. Entsprechend aktueller Rechtslage haben die Entscheidungen der EU einen determinierenden Einfluss auf das interne Geschehen der Mitgliedstaaten. Allerdings versprechen sich einige Politiker Vorteile davon, wenn sie für einen Austritt aus der Union werben oder störrischer Länder ausschließen wollen.

Unia Europejska jest częścią naszej rzeczywistości. Zgodnie z aktualną sytuacją prawną postanowienia unijne mają decydujący wpływ na to, co dzieje się w państwach członkowskich. Jednakże niektórzy politycy obiecują sobie polityczne korzyści przez nawoływanie do wystąpienia z Unii lub też wykluczenia niesfornych państw. 

Wszystkie pytania i odpowiedzi w pliku: WSC_Schlesischer_Politkompass_-_Bundestagswahlen_2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Andreas Drahs – “krojcok” z Opola, urodzony w 1972 r. Z zawodu dyplomowany ekonomista i doradca PR. Udziela się społecznie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i imigrantów (również tych z Polski) w Niemczech. Interesuje się także historią nowożytną Śląska.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Schlesischer Politkompass: Bundestagswahlen 2021

 • 27 września 2021 ô 10:50
  Permalink

  Czytam te pytania i nie rozumiem sensu calego tego Befragungu. Komu i co ma pomoc? Pytania WSC o armie europejska to juz zupelnie rozmija sie ze zdrowym rozsadkiem. Ale coz… kazdy moze miec swoje zdanie prawda?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza