Rybnik: VII Diktand Ślōnskij Godki

Dyktando rozpocznie się 25 września 2021 r., punktualnie o godzinie 17.00 w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku przy ul. Mościckiego 3. Zapisy rozpoczną się od godz. 16.00. Organizatorem dyktanda jest Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, a tekst tegorocznego dyktanda przygotował Alojzy Zimończyk.

Wszystkie prace zostaną sprawdzone przez komisję, bezpośrednio po przeprowadzeniu dyktanda. Komisja pod przewodnictwem dr hab. Henryk Jaroszewicz w składzie: • Rafał Adamus, Porwoł Józef, Szczeponek Andrzej, Zimończyk Alojzy i Stanisław Neblik.

Pełny regulamin VII dyktanda tutaj.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza