14. Marsz Autōnōmije

Latosi Marsz Autōnōmije bydzie inkszy niż wszyske wczaśniyjsze. Skuli pandymije bydzie w nim szło ino 150 ôsōb, a Ruch Autōnōmije Ślōnska prawie zbiyro chyntnych.

Jeźli chcecie tyż na nim być, to trzeba napisać do RAŚ jednōm ze drōg podanych na spodku jejich strōny.

Marsz Autōnōmije je ôrganizowany ôd 2007 roku w Katowicach dycki kole 15 lipca, to znaczy rocznice nadanio statutu ôrganicznego wojewōdztwu ślōnskimu we 1920 roku. Nojwiyncyj ôsōb zebrało sie na marszu we 2012 roku, miyndzy 3500 a 5000.

Foto na wiyrchu: Grzegorz Kulik.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tynis: Petra Kvitová wygrała turniyj WTA

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza