13. Ślōnski sztwortek – “Jo był ukradziony”

Dzisioj  21 marca ô pōł piōntej po połedniu  we Halo Rybnik był już 13 tref ze seryje  Ślōnski sztwortek, zorganizowane  bez Demokratyczno Unijo Regijonalistów Ślōnskich. Tymat dzisiejszego trefu była ksiōnżka “Jo był ukradziony Tragedia Górnośląska, Ziemia Rybnicka”. Gościami DURŚ byli – wspōłautor dr Mateusz Sobeczko, ôroz jedyn ze inicjatorōw powstanio ksiōnżki, wiceprezes stowarzyszynio Moje Miasto z Rydułtōw.

Mottym dzisiejszego trefu był cytat ze ksiōnżki – słowa Łucji Porwoł:  “1945-rok “wyzwolenia, ale ja odczułam to jak rok zniewolenia, pogardy, bezbożności, która przyszła nie tylko z Rosjanami, ale i z Polakami. Miałam wtedy 13 lat…””

Zdjęcia Józef Porwoł oraz Rafał Lodziński

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza