Żory: Ôkrŏd swojã starkã

Starka przijōnła go pod swōj dach, a ôn jã ôkrŏd! Wykorzistoł mōmynt, kej spała i z pōmiyszkaniŏ wyniōs laptopa, telefōn jak tyż pinōndze. Pŏrã godzin niyskorzij bōł chycōny, a potym trefiōł do heresztu.

Nawet do 5 lŏt grozi 22-latkowi z Żor, co w ôstatni wikynd ôkrŏd swojã starkã. Kobiyta przizwolyła mu zamiyszkać jakiś czas tymu pod swojim dachym, a ôn, zamiast być wdziynczny, ôkrŏd przŏcielkã.

Wyrodny wnuk, jak starka spała, w ôstatni piōntek z pōmiyszkaniŏ bliskij wyniōs laptopa, telefōn i pinōndze. Klepŏki udoł na swoje potrzeby, telefōn ôstawiōł u swojŏkōw, a przenośny kōmputer przedoł w lōmbardzie.

Jak ino sprawōm zajōnli sie kryminalni, zastawiyli raubiyrza i ôdebrali laptopa. Pokŏzało sie tyż, iże je ôn poszukowany, bo gyricht skŏzoł go na kŏrã wiyńziyniŏ za inksze przestympstwo. Po tym, jak usłyszoł ôbskarżynia 22-latek trefiōł do heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fot.: KPP Cieszyn

Dej pozōr tyż:  Piekary Śląskie: Literacki panel dyskusyjny "Śląsk kobiecym okiem”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza