Zdarzyło się w lutym – śląskie kalendarium

URODZILI SIĘ:
14.II.1490 – Valentin Trozendorf (zm. 26.IV.1556) pedagog i teolog protestancki;
8.II.1801 – Theodor Erdmann Kalide (zm. 23.VIII.1863) rzeźbiarz;
18.II.1807 – Józef Szafranek (zm. 7.V.1874) ksiądz katolicki, działacz społeczny, polityczny i narodowy, autor i wydawca;
2.II.1825 – Alexis Langer (zm. 21.IX.1904) architekt, przedstawiciel stylu neogotyckiego. Twórca wielu śląskich kościołów np. Mariackiego w Katowicach, Michała w Wrocławiu;
23.II.1823 – Juliusz Ligoń (zm. 17.XI.1889) działacz społeczny, publicysta i poeta;
20.II.1855 – Adolf Ligoń (zm. 2.IX. 1931) działacz społeczny, pisarz, wydawca, syn Juliusza Ligonia;
18.II.1888 – Otto Stern (zm. 17.VII.1969) fizyk, laureat nagrody Nobla;
25.II.1903 – Kazimierz Popiołek (zm. 28.XII.1986) historyk Śląska, organizator Śląskiego Instytutu Naukowego;
1.II.1905 – Aleksander Friedrich Wilhelm Georg Konrad Ernst Maximilian hrabia von Hochberg , baron zu Fürstenstein, V książę von Pless (zm. 22.VII.1984) książę pszczyński;
4.II.1906 – Dietrich Bonhoeffer (zm. 9.IV.1945) pastor, teolog i antyfaszysta;
16.II.1929 – Kazimierz Kutz (zm. 18. XII.2018), reżyser, senator, poseł;
8.II.1935 – Jan Wieczorek, biskup, ordynariusz gliwicki;
24.II.1944 – Dieter Przewdzing (zamordowany 18.II.2014) burmistrz Zdzieszowic;
10.II.1964 – Mirosław Breguła (zm. 2.XI.2007) wokalista, kompozytor, gitarzysta, współzałożyciel „Universe”;
7.II.1980 – Magdalena Schejbal, aktorka;

ZMARLI:
25.II.1634 – Albrecht Wallenstein (ur. 24.IX.1583) dowódca śląskiej armii podczas wojny 30-letniej;
17.II.1647- Johann Heermann „Śląski Hiob”, „Piewca z Chobieni” (ur. 11.X.1585) poeta i pisarz, pastor, autor licznych hymnów religijnych;
12.II.1880 – Karl von Holtei (ur. 24.I.1798) pisarz, aktor, wydawca czasopism, w 1830 wydał tomik wiersz pisany dialektem śląskim;
18.II.1890 – Franciszek Hein (ur. 23.X.1808) prawnik, burmistrz Opawy, poseł, twórca Związku Ślązaków Austriackich;
4.II.1921 – Carl Hauptmann (ur. 11.V.1858) pisarz, brat Gerharta;
11.II.1926– Wilhelm Friedrich Kuhnert (ut. 29.IX.1865) rysownik, podróznik, literat;
27.II.1942– Brunon Bauch (ur. 19.I.1877) filozof;
19.II.1943 – Paweł Musioł (ur. 1905) polityk, publicysta, historyk literatury śląskiej, nauczyciel;
13.II.1951 – Teodor Kubina (ur. 16.IV.1880) biskup częstochowski;
20.II.1972 – Maria Göppert-Mayer (ur. 28.VI.1906) fizyk, laureatka Nagrody Nobla;
5.II.1994 – Joachim Halupczok (ur. 3.VI.1968) kolarz, olimpijczyk;

Dej pozōr tyż:  Wybitni politycy w górnośląskim zwierciadle

ZDARZYŁO SIĘ:
9.II.1339 – Kazimierz III Wielki zrzeka się polskich praw do Śląska;
7.II. 1392 – księstwo jaworsko – świdnickie przechodzi pod bezpośrednie panowanie czeskie;
II.1620 – najazd lisowczyków na księstwo opolsko – raciborskie;
28.II.1621 – ugoda cesarza Ferdynanda II ze stanami śląskimi;
20.II.1640 – Anna Maria von Oppersdorff wychodzi za mąż za Jana Jerzego Gaschina;
14.II.1745 – bitwa pod Pławnicą;

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto tytułowe: Excolisderivative work: Hic et nunc [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Zdarzyło się w lutym – śląskie kalendarium

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza