Wirtualno wystawa herbōw – cz. 3

Wirtualno wystawa herbōw skiż trzidziestolecio samorzōndności we III RP. Dzisiej trzeci kōnsek.

Ilustracyje ôd Marka Wacława Judyckiego

OLEŚNICA

Ze ôlszyn przi rzyce miano swoje wziyła
We dwanostym wieku już pewne co była
Wpiyrw Ewangelisty kościōł bōł drzewniany
Prziszoł wiek piytnosty – cołkym murowany

Z kasztelańji wartko stolicōm sie stała
Ksiynstwa udzielnego – we tym jeji chwała
Czy Albert i Richold ô tym już godali
Kej ze woli princa miasto zakłodali?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Oleśnica – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

PACZKŌW

Na prawie flamandzkim tyn grōd podźwigany
Ksiynstwu biskupiemu ku ôbrōnie dany
Ślōnskim Carcassonne do dzisioj mianujōm
Kej murōm Paczkowa i bramōm dziwujōm

Ksiynstwo Nyske piyrwyj bogatym sie zdało
Biskupōm wrocławskim mitry dyć za mało
Mōr, powōdź, husytōw trza bōło tu strzimać
Czy siył Bōg dokłodoł? Czy szło tukej kimać?

Paczkōw – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

ZALYWO – Saalfeld

Kōmtur dzierzgōński zōmek postawiōł
Siyła krziżacko Prusōm łōn jawiōł
Drap podegrodzie Sasōw prziciōngnie
We miejskość szteli wartko ich wprzōngnie

Saalfeld Zełwałdym ze czasym stanie
Dzisioj Zalywym – na nic ślimtanie
Co roz dźwigniōne, stoji durś przeca
Dziwocie czamu tam z rymym leca?

Zalywo – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

KISIELICE

Piyrwyj pomezańsko tu bōła osada
Niym ôgniym, niym mieczym dlo Prusōw zagłada
Niym możny rōd Stangōw z Krziżakami wkludziōł
Mazursko dziedzina po swojymu zbudziōł

Biskup pomezański Stangōm dyć zezwolōł
Grōd zocny podźwigać, by lud Boga chwolōł
Ze rynkym w drajeku, z mocnymi murami
Do dzisioj nōm ôstoł – podziwejcie sami.

Dej pozōr tyż:  Chodź kobieto, raboti!
Kisielice – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

ŁŌNCKO

Kasztelan Wydżga Łōncka dziedzicym
Prawiyli ô niym we okolicy
Co złota kopoł tukej dość wiela
I do Krziżakōw spłowioł – tōż tela

Syn jego Łōncko ôdsprzedoł mnichōm
Tōż miechowitōw je jakby michōm
Dyć chnet nad niymi Kinga – niy dziwy
Ślubny ziym nadoł Bolek Wstydliwy.

Łōncko – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

KWIDZYN

Jest take miasto, powiat i gmina
Tōż zdo ciekawo richtig dziedzina
Szołtysōw znojdziesz ôziym dwadziścia
Wōjt reskiyruje – w tym niy mo wyńścia

W ćwierci powiatu ta gmina leży
Stolicōm Kwidzyn – trza tymu wierzyć
Pewnikiym tukej kejsik kukniecie
Pewnikiym zwiydzić gmina zechcecie.

Kwidzyn – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

Teksty: Bronisław Wątroba

Ilustracyje ôd Marka Wacława Judyckiego

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza