Wachtyrz x 2.000!

Wachtyrz wysztartowoł 4 lutego 2018 roku. Dzisiej ôpublikowali my artykuł nōmer 2.000! Na tejla tekstōw robiōło 68 autorōw. A po jakiymu piszymy? 49% artykułōw bōło po ślōnsku, 49% po polsku, 2% cuzamyn po niymiecku, czesku i angielsku.

W tym czasie bōły ône przeczytane 1.516.702 razy bez 814.436 czytŏczy.

Naszymu profilowi na Facebooku przajōm 4.002 ôsoby.

DZIYNKUJYMY!

Dziebko nōm ôstatnio śleciała iloś tekstōw po ślōnsku, ale na podzim bańdziymy nadrŏbiać zaległości.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

*****

Nasz portal, Wachtyrz.eu, działa od 4 lutego 2018.

Dzisiaj opublikowaliśmy artykuł numer 2.000! Na tyle tekstów pracowało 68 autorów. A w jakim języku publikujemy? 49% atykułów było po śląsku, 49% po polsku, 2% łącznie po niemiecku, czesku i angielsku.

W tym czasie były one czytane 1.516.702 razy przez 814.436 czytelników.

Nasz profil na Facebooku polubiło 4.002 osoby.

DZIĘKUJEMY!

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza