W Katowicach ô historyji gōrnoślōnskego fusbalu

We wtorek, 21 moja 2019, we katowickej “Hospodzie” trefiyli sie Paweł Czado, zŏcny nowinŏrz sportowy i autor ksiōnżek, a Mariusz Kowoll, autor nowej ksiōnżki “Futbol ponad wszystko” ô historyji gōrnoślōnskego fusbalu we latach 1939-1945, coby ôsprawiać ô tym szporcie we ôkresie II wojny.

Bōło ô szpilu Niymcy – Rumunia ze 1942 roku we Bytōmiu, bōło ô bezuchu Schalke 04 Gelsenkirchen na Ślōnsku, ô corŏz to mniyjszej popularności 1. FC Kattowitz, skuli jego skryntu w strōna ideologii nazistowskej. Szło posuchać ô znanych po wojnie we Polsce fusbalerach, jak choby Gerard Cieślik, kerzy grali bez wojna we niymieckich manszaftach na Ślōnsku. Bōły tyż ciekawostki, jak choby zmiana przepisōw skuli corŏzto wiynkszej liczby inwalidōw wojennych, tak coby ci bez jednej ranki, mōgli tyż wciepować bala ze autu. Mariusz Kowoll i Paweł Czado to gruba wiedzy ô gōrnoślōnskim szporcie i szłoby jych suchać godzinōma. Pojawiōło sie tyż sporo pytań i kōmyntarzy ôd sebranych czytelnikōw, z kerych jedyn sōm bōł na szpilu ze 1944 roku DBK Königshütte – FC Schalke 04.

Wszystkich, kerych interesuje fusbal abo gōrnoślōnskŏ historyjŏ ôdsyłōmy do ksiōnżki Mariusza Kowolla “Futbol ponad wszystko. Tam na przeszło 400 strōnach przeniesiecie sie we szport tamtych czasōw.

Mariusz Kowoll bydzie tyż publikować ciekawostki ze historyji gōrnoślōnskego fusbalu na naszym portalu, a już tera możecie poczytać kōnsek na jego blogu: https://fusbal-mk.pl/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Prometeusz zaskoczył na INDUSTRIADZIE 2021

Ksiōnżka idzie ôbsztalować u nŏs.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza