Umiyń makulaturã na bilety do Zoo w Ôpolu

Ôpole chce edukować ekologicznie swojich miyszkańcōw i zôrganizowało ciekawõ propozycyjõ dlō nich. Za 10 kg makulatury idzie dostać bilet dlŏ jednyj ôsoby do darmowego nawiydzyniŏ ôpolskigo Zoo.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Makulaturã trzeba prziniyś we formie ôbwiōnzanych paketōw abo w kartōnie papiōrowym do Wydziału Gospodarki Ôdpadami Kōmunalnymi Urzyndu Miasta Ôpolŏ przi Pl. Wolności 7-8, izba 229, w godz. 9.00-14.00.

Wielość biletōw je ôgraniczōnŏ – pula biletōw normalnych to 62 szt.. Fundusze ze przedeju sebranyj makulatury przeznaczōne bydōm na sparcie Miejskigo Schrōniska dlŏ Bezdōmnych Zwiyrzōnt w Ôpolu.

Wiyncyj na strōnie urzyndu.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza