Tynis: Petra Kvitová wygrała turniyj WTA

Narodzōnŏ we Bilovcu na Ślōnsku Petra Kvitová wygrała po przeszło roku pauzy swōj 29. turniyj WTA. Dzisiej we finale turniyju we Eastburne pokōnała Jelena Ostapenko ze Łotwy 2-0 (6:3 i 6:2).

We halbfinale wygrała ze Beatriz Haddad Maia ze Brazylie tyż 2-0 (7:6 i 6:4). Nojciynższy szpil Petra Kvitová miała we 1/8 finału, kaj trefiōła na Brytyjka  Katie Boutler, z kerōm musiała grać 3 sety. Wygrała 2-1 (6:7, 6:0 i 7:5).

Bōł to ôstatni turniyj przi szykowaniu sie na Wimbledon, kery napoczynŏ sie już we pyńdziałek. Petra Kvitová we piyrszyn szpilu trefi na Jasmine Paolini ze Italije.

Petra Kvitová we Eastbourne – zdrzōdło: https://www.facebook.com/petrakvitovaofficial
Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza