Trza walczyć!

Ślōnzoku, pamiyntej: prziszły taki czasy, że niy idzie dłōżyj czakać. Kej chcymy przetrwać dalij, tōż muszymy zacznyć walczyć. Zaś kery powiy: jakiś separatysta sie ôdezwoł. Brōń Boże! Muszymy walczyć, ale niy „z kimś”, ale „ô coś”.

To musi być walka tako pozytywno, bez ôfiar, ô nasza historyjo, kultura, jynzyk, tożsamość, ale tyż ô nasza prziszłość, ô prziszłość dlo naszych dzieci. Niy mogymy dłōżyj czakać, aż nōm coś dajōm, aż nōm dajōm ustawy, piniōndze. Za darmo żodyn nōm niczego niy do. To kożdy z nas musi sie chycić roboty a walczyć ô tyn nowy, lepszy Ślōnsk.

Trza zacznyć godać, czytać ksiōnżki, interesować sie historyjōm, ale trza tyż zapisować sie do ślōnskich stowarzyszyń a ôrganizacyjōw, pokozać, że MY SŌM. Jak tego niy zrobiymy, niy zacznymy walczyć ô tyn Nasz Ślōnsk, to ôfiary bydōm, ale bydymy nimi MY a ŚLŌNSK.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza