Krōtko a korzynnie #10 Ślōnsko gŏdka – już jynzyk! A co dalij:

1. Ôsoby ftore piastujōm stelle we rostomańtych insztytucyjach na Gōrnym Ślōnsku muszōm przemōc lynk, coby rzōndzić po ślōnsku? 2. Ôńske

Czytej dalij