“Hobit, abo tam i nazŏd” – klasyka Tolkiena po ślōnsku!

Na Dziyń Mowy Ślōnskij dobrŏ nowina: klasyka fantasy ôd J. R. R. Tolkiena “Hobbit” yntlich po ślōnsku. Ksiōnżka je już po akceptacyji bez brytyjske TOLKIEN ESTATE i ukŏże sie we wydŏwnictwie Silesia Progress jako „Hobit, abo tam i nazŏd”. Napoczōn sie już przedprzedej rōmanu i piyrszy tydziyń przebiōł nojśmielsze ôczekowaniŏ, bo ôstały przedane 2/3 nakładu.
A dyć przi bliższym przijzdrzyniu sie projektowi taki rezultat niy winiyn dziwować. Naôbkoło kultowej ksiōnżki sebrali sie nojważniyjsi ślōnscy twōrcy.

Tajla prozatorskŏ ksiōnżki przełożōł Grzegorz Kulik, nojważniyjszy dolmeczer na ślōnski w ôstatnich latach, co przekłŏdoł już m.in. „Godniŏ Pieśń” ôd Charlesa Dickensa, „Dracha” i „Pokorã” Szczepana Twardocha, „Małego Princa” Antoine de Saint-Exupéry’ego, „Niedźwiodka Pucha” A. A. Milne, „Przigody ôd Alicyje w Kraju Dziwōw” Lewisa Carrolla i „Kajś” Zbigniewa Rokity. Grzegorz Kulik je tyż autorym Korpusu Jynzyka Ślōnskigo i dolmeczerym programōw kōmputrowych przistympnych na platformie silling.org. Za wkłŏd w rozrost i popularyzacyjõ gŏdki ślōnskigo dostoł nadgrodã Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.
Za to wiersze, pieśni i fragmynta rymowane przełożōł Mirosław Syniawa, poeta, prozaik, dolmeczer (m.in. tōm poezyje „Dante i inksi”, „Wiersze i śpiewki Roberta Burnsa”), spółautor „Gōrnoślōnskigo ślabikŏrza”.
Ilustracyjõ na ôkładzina ksiōnżki narychtowoł Grzegorz Chudy, wŏżōny akwarelista ze Katowic.

Ksiōnżka ukŏzała sie we raji Canon Silesiae – Bibliotyka Tumaczyń, spōlnym projetym Stowarziszyniŏ Ôsōb Nŏrodowości Ślōnskij i wydŏwnictwa Silesia Progress. Nad cołkościōm projektu wachowoł Ryszard Derdziński – nojbarzij znany tolkienista w Polsce. Projekt ôkładziny naszykowoł Rafał Szyma, a ksiōnżka poskłŏdoł Kamil Sobczak.

Dej pozōr tyż:  Eichendorff w przekładach Aleksandra Lubiny

Do 5 marca idzie ôbsztalować ksiōnżka ze 10% rabatym sam.
Wydŏwnictwo napoczło tyż negocjacyje nad możliwościōm zwiynkszyniŏ nakładu jak tyż nagraniŏ w niedalekiej prziszłości audiobooka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Patrōnōma wydaniŏ sōm: Wachtyrz, Smak Książki i Fantastyka Moim Życiem.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „“Hobit, abo tam i nazŏd” – klasyka Tolkiena po ślōnsku!

 • 22 lutego 2023 ô 00:48
  Permalink

  Pojakymu żeście to wciepali do Sillinga bez wejzdrzyniŏ co tyn tumacz zrobiōł hań? “Korpusu Gŏdki Ślōnskigo”, “współautor”, “gŏdki ślōnskigo” a inksze… Proszã Wŏs, robicie gut robotã, cheba mogã pedzieć co nojlepszõ na cołkim internecu, nale kej szrajbujecie cosik we ślōnskim jynzyku, to nojlepij sami, a jak już checie używać Sillinga to ze gowōm 😉

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza