Na gōrnoślōnskich szportplacach, 20.07.2020 [film]

Skōńczōła grać liga polskŏ, a we lidze czeskej czekajōm na to, aż wszyjscy fusbalŏrze ze Karwinej bandōm zdrowi. Ôstatni test przed weekendym pokŏzoł, że już żŏdyn z manszaftu niy mŏ korōnawirusa i nojbliższe szpile sōm zaplanowane na sztwortek, 23 lipca.

We lidze polskej w miniōnym tydniu grali po dwa szpile i Piast Gliwice skōńczōł sezōn z 3 placym, kery dŏwŏ mu szansa gry we Europejskich Pucharach.

We Zŏbrzu żegnali Igora Angulo, baskijskiego fusbalŏrza, kery bez ôstatnie lata dŏ nowe życie napadowi Górnika. Prziszoł do Zŏbrza we 2016 roku i bez 4 lata we 138 szpilach trefiōł aże 80 torōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Liga polskŏ

Arka Gdynia – Górnik Zŏbrze 1-2
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 1-0

Górnik Zŏbrze – Zagłębie Lubin 0-2
Piast Gliwice – Cracovia Krakōw 1-1

Piast Gliwice skōńczōł na 3 placu, a Górnik Zŏbrze na 10.

Dej pozōr tyż:  Forscher diskutieren in Heidelberg über Oberschlesien

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza