Szczepōn Twardoch: Ô status regiōnalnyj godki my muszymy walczyć i niy żałować na to siył

Józef Krzyk napisoł, co na Ślōnsku godōmy i bydymy godać i żodno polsko ustawa tego niy zmiyni i niy ma co marnować czasu a siyły na walka o tako ustawa, bo Poloki nōm tego i tak niy dajōm.

Józef Krzyk sie fest ômylōł. Ja, mo recht, jak pokazuje na te przileżytości, kaj jeszcze naszo godka idzie uźrzeć, śmiyszne ausdruki na treskach, menu po ślōnsku we szynkach do szpasu robiōne, werbōngi ze ślōnskimi słowami bele jak napisanymi i tych pora rōmanōw pō naszymu, ale niy, to je małowiela, za mało, coby godka trwała.

Jak sie bele kaj po Europie patrzi na małe, umiyrajōnce godki, to ône trwajōm yno tam, kaj majōm wsparcie ôd państwa, kaj państwo dozwolo uczyć ich do bajtli we szkołach, kaj je państwo mo za bogactwo kulturowe, kaj je aktywnie chrōni — a i tego czasym niy styknie. Dolnoserbsko godka, kero wczas bōła fest ôd Niymcōw prześladowano, terozki, od dekad je we Rajchu chrōniōno i wspiyrano i yno skirz tego durś jeszcze żyje, chocia tam yno starziki jeszcze po dolnoserbsku godajōm.

Ô tyn status regiōnalnyj godki my muszymy walczyć i niy żałować na to ani siył, ani postrzodkōw. My muszymy mieć naszo godka we ślōnskich szkołach, muszymy mieć na to piyniōndz, bo samo naszo dobro wola niy styknie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

My muszymy to robić tyż skuli tego, że to je kwestyjo naszyj godności.

Dej pozōr tyż:  IX Ślōnski Diktand - rezultaty i fotorelacyjo

Niy zbiorowyj godności ôd Ślōnzokōw, yno ôsobistyj godności ôd kożdego z nos, kery we tyj godce godo i niy chce sam sie czuć jako Indianer we jego rodzinnyj ziymi we rezerwacie zawarty. My muszymy sie tego dōmogać, coby my na Ślōnsku byli we hajmacie, niy we rezerwacie.

Status regiōnalnyj godki ślōnskimu jynzykowi sie noleży, tak jak nōm, Ślōnzokōm, noleży sie status mniyjszości etnicznyj, takie sōm cywilizowane sztandarty we Europie. Jak sie tego wyrzeknymy, to choby nos wcale niy było.

Jak to ôdpuszczymy, jak sie sami niy bydymy mieli we zocy, to tyż nikt nos we zocy mioł niy bydzie i bydzie mioł recht. Jak niy bydymy tego, co sie nōm noleży, sie do skutku dōmogać, to już lepij, coby ta godka razym z nami umarła. Jak mōmy być mamlasami bez godności, kere niy poradzōm abo bojōm sie dōmogać jejich praw, to już lepij, coby nos niy bōło wcale.

Tego tekstu niy napisołech po polsku, bo to niy ma tekst do Polokōw, yno dō nos.

Foto na wiyrchu: Zuza Krajewska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

10 kōmyntŏrzi ô „Szczepōn Twardoch: Ô status regiōnalnyj godki my muszymy walczyć i niy żałować na to siył

 • 4 siyrpnia 2021 ô 11:53
  Permalink

  “Styd, gańba” durch to czytom WE tekstach Ślōnzokōw a Ślōnzoczek, rostomili Krajanie a Krajanki, kej to durch powtōrzocie, to niydarmo colki narōd WE to wierzi. Ślōnski i Niymiecki na Ślōnsku to mowa rebeliji, Tak Jada Sam bezmas scwierc wieku i dobrze Mi s tym! Pōn Twardoch Po ślōnsku? Mono Jaki vorbot’n szrajbowanio Romanu Po ślōnsku???

  Ôdpowiydz
 • 3 siyrpnia 2021 ô 12:56
  Permalink

  Tak se myśla, co pierwy trza by było zrobić, łobudzić duma ze noszej godki, tak co by to nie była łostuda godać po šlonsku. To je pora aspektów – po piyrsze mało wielka gdo poradzi richtig rzondzić – nojczscij to je godka spod budki w piwym. Aż uszy wiendnom jak się tego słucho. Ni ma już „ piznył”, je „ciulnył” itd. Tak by się zdoło co yno hahary rzondzom, a ni ma tak. Po drugie – polonizacja, tak jak za starego piyrwy yno niemiecki dowoł auswajs do awansu, tak terozki polski. Trza nom ludzi w elitach, kerym nie bydzie łostuda godać po šlonsku we mediach. O kerych bydzie możno pedziec „ O! Jaki/ko zacny/o a godo po naszymu i nie je mu gańba skuli tego” . O ustawowe prawa do jenzyka, trza walczyć , ale pierwy trza zaczońć łod sia.

  Ôdpowiydz
 • 1 siyrpnia 2021 ô 17:51
  Permalink

  “Tego tekstu niy napisołech po polsku, bo to niy ma tekst do Polokōw, yno dō nos” – nie szkodzi, zrozumiałem. Popieram, państwo powinno wspierać języki regionalne

  Ôdpowiydz
 • 31 lipnia 2021 ô 14:13
  Permalink

  To niy gańba godać. Trza w kożdym miejscu,sklepie w urzędach byle kaj boło naszkryflane- TUKEJ SIE GODO PO NASZYMU>

  Ôdpowiydz
 • 31 lipnia 2021 ô 13:09
  Permalink

  Dobrze godo!! Temat fest ciynżki bo widza po moich chopcach, że sie wstydzom godać po naszymu.

  Ôdpowiydz
 • 31 lipnia 2021 ô 12:46
  Permalink

  Prawda. Trzeba dbać o swoje dxiedzictwo.

  Ôdpowiydz
 • 31 lipnia 2021 ô 10:53
  Permalink

  Ô ślōnsko godka we szulach walcza ôd 2013 roka. Udało mi sie to zrobić yno we Rybniku, Mysłowicach, Rudzie Ślōnskij i w pora myńszych miastach a gminach. Wiym jednak, co to wszyjsko nic podle mojich oczekiwaniōw i oczekiwaniōw wszyjskich patryjotōw ślōnskich. Bez piyniyndzy nie zrobiymy nic…..

  Ôdpowiydz
 • 30 lipnia 2021 ô 19:07
  Permalink

  No entlich!
  Je ech richtich rŏd, iże’jście po naszymu schreibli ôtym, co je wichtich. Danke!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do PIotr Macalica Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza