Śródmieście+ – propozycje ŚPR

W dniu 26 marca 2018 na konferencji prasowej Śląska Partia Regionalna przedstawiła założenia programu ŚRÓDMIEŚCIE+, który jest odpowiedzią ŚPR na rządowy program MIESZKANIE+.
W konferencji wzięli udział:
Ilona Kanclerz – liderka Śląskiej Partii Regionalnej
Henryk Mercik – członek zarządu województwa śląskiego i lider Śląskiej Partii Regionalnej
Piotr Snaczke – lider Śląskiej Partii Regionalnej
Marek Nowara – radny Rady Miasta Katowice

Śląska Partia Regionalna przedstawiła następującą alternatywę do programu Mieszkanie+:

Drogi, nieefektywny i sprzeczny z zasadami rewitalizacji – rządowy program Mieszkanie+ nie rozwiąże problemu braku tanich mieszkań na wynajem. Dlatego Śląska Partia Regionalna proponuje inne rozwiązanie – program Śródmieście+.
Według Śląskiej Partii Regionalnej rządowy program Mieszkanie+ powiela negatywne uwarunkowania programu „Mieszkanie dla młodych”. Przede wszystkim zakłada budowę mieszkań na terenach niezurbanizowanych (w Katowicach planowana jest budowa osiedla na terenach bez dostępu do dróg publicznych i komunikacji), co spowoduje dalsze rozlewanie się miast i tworzenie gett oddalonych od miejskich usług. Ten program, zamiast rewitalizacji miast, doprowadzi do zajmowania pod budownictwo nowych trenów, często stanowiących zieloną enklawę dla mieszkańców. Budowa w miejscach pozbawionych komunikacji publicznej doprowadzi także do zwiększania znaczenia transportu indywidualnego, który jest istotnym źródłem niskiej emisji i w znacznym stopniu odpowiada za duszący nasze miasta smog.

Konferencja Śląskiej Partii Regionalnej – fot. ŚPR

Budowa nowych osiedli na takich terenach pociągnie za sobą kolejne wydatki. Konieczna będzie budowa rozproszonej infrastruktury komunalnej i społecznej (drogi, przedszkola, szkoły czy przychodnie), która będzie wykorzystywana w sposób nieefektywny w stosunku do koniecznych nakładów ze środków publicznych. Trzeba będzie też utworzyć nowe połączenia komunikacji publicznej, które nie będą w pełni wykorzystywane.
Zamiast tego Śląska Partia Regionalna proponuje program Śródmieście+, który pozwoli na bardziej racjonale wykorzystanie środków publicznych. Proponujemy by, przy okazji tworzenia tanich mieszkań na wynajem, zająć się rewitalizacją centrów miast. W ramach rządowego programu planowano w Katowicach budowę około tysiąca mieszkań, tymczasem właśnie tyle jest w tym mieście pustostanów! Skierowanie pieniędzy podatników na utworzenie tanich mieszkań w centrach miast pozwoli na wykorzystanie i poprawę już istniejącej infrastruktury komunalnej, ograniczy konieczne wydatki, zahamuje wyludnianie się naszych miast i podniesie jakość życia w nich.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Sól ziemi czarnej na deskach rybnickiego teatru

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza