Ślōnskŏ literatura w Muzyum Gōrnoślōnskim w Bytōmiu

Ciynżko je pisać literatura pō naszymu, abo niy? Co to je za gŏdka, kerōm sie pisze: ta z chałpy a placu, abo jakŏ inkszŏ, z literackij zorty? Fto czytŏ te ksiōnżki? Ô tym a ô inkszych sprawach pudzie sie pogŏdać we strzoda na trefie “Jak to się pisze po naszymu?” we Muzyum Gōrnoślōnskim.

To bydzie nastympny tref z raje, kerej ôrganizatory dali miano “Śląsk w kontekście”. Za gości bydōm robić Marcin Melōn, autōr kriminalnych kōmedyji ô kōmisŏrzu Hanusiku a laureat kōnkursōw na jednoaktōwka po ślōnsku i Rafał Szyma, co napisoł tōm ôsprŏwek “Leanderka”, a tyż je redachtorym Wachtyrza.

data: 6 czerwca 2018 (środa), godz. 18.00
plac: Centrum Edukacji, pl. Jana III Sobieskiego 2
kludzi: Magdalena Pospieszałowska
goście: Marcin Melon, Rafał Szyma
wstymp na faty

Wiyncyj ô trefie znojdziesz sam:
Strōna ôd ôrganizatora, wydarzynie na Facebooku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: Ôrganizatory trefu

Dej pozōr tyż:  Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza