Rybnik: Złota Lira po raz 32

W najbliższy piątek rusza Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira”. W programie jak zwykle występy orkiestr i prezentacje mażoretek.

Festiwal rozpocznie się w piątek, 16 czerwca o godz. 15.00 uroczystym przemarszem.  Zespoły przejdą ulicami: Powstańców Śląskich, Jana III Sobieskiego, Św. Jana i Kościelną na rybnicki rynek. Tam o godz. 15.30 zaplanowano uroczystą inaugurację festiwalu. Muzycy zagrają wspólnie hymn Zjednoczonej Europy oraz rybnicki i festiwalowy hejnał.

Po symbolicznym otwarciu „Złotej Liry” przez prezydenta Rybnika Piotra Kuczerę, zaproszone orkiestry prezentować się będą przed rynkowymi widzami. Tuż po godzinie 20.00 wystąpi Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, a później, około godz. 21.00,  pierwszy dzień festiwalu zwieńczy koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W muzyczną podróż do krainy wyjątkowych dźwięków, ciekawych muzycznych aranżacji i brzmień z rożnych gatunków i stylów festiwalowe orkiestry zabiorą słuchaczy także w sobotę, 17 czerwca. Prezentacje artystyczne zespołów na rynku zaplanowano od godziny 16.00 do 21.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Konieczne w każdej praktycznie sferze funkcjonowania miasta oszczędności dotknęły także Złotą Lirę… Jednak, choć tegoroczny festiwal nie będzie mieć formuły konkursowej, a w wydarzeniu weźmie udział jedynie biorąc pod uwagę skalę poprzednich edycji 8 zaprzyjaźnionych orkiestr i 7 grup mażoretkowych, zapraszam na koncerty, będzie energetycznie, głośno i kolorowo. Podkreślenia wymaga na pewno udział młodego i dynamicznego zespołu z Ukrainy – orkiestry ze Lwowa – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Warto zaznaczać, że orkiestrowy akcent pojawi się też w sobotę, 17 czerwca, o godzinie 20.00 w bazylice św. Antoniego. Odbędzie się tam uroczysty koncert „Symfonia miejska. Antoni – światło zagubionych. Rybniccy artyści swojemu miastu”. W wydarzeniu, które będzie stanowić hołd dla patrona miasta, św. Antoniego, udział weźmie m.in. Miejska Orkiestra Dęta Rybnik.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza